Presentatie roman Gooitzen Monsma

KOLLUM/oentsjerk

Zaterdag werd op Stania State te Oentsjerk de eerste Fryske roman ‘It Testamint fan Tonnema’ van Gooitzen Monsma uit Kollum gepresenteerd.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Bearn Bilker, burgemeester van Kollumerland c.a. Ook schrijfster Jetske Bilker kreeg een exemplaar aangeboden. Zij heeft Monsma met raad en daad terzijde gestaan.

Het boek is uitgegeven door de Fryske Boekeclub KFFB. Gooitzen Monsma werkte tot zijn pensionering bij de gemeente Kollumerland. Eerst als hoofd financiën, later als griffier. Bilker memoreerde dat Monsma toen al talent had, omdat hij prachtige verhaaltjes schreef in het personeelsblad. Het boek gaat over een jongeman die net van school zijn eerste baantje krijgt op een notariskantoor. De verhouding met de onsympathieke notaris laat te wensen over.

Tot overmaat van ramp bezorgt de jongste klerk een testament bij een familie, wat helemaal niet had gemoeten. Daaruit komen tal van complicaties voort.

Het boek is met veel humor geschreven en bevat veel autobiografische elementen. De liefde maar ook de worsteling met het geloof spelen een grote rol in het verhaal. Monsma vertelde hoe het boek tot stand was gekomen en ook de voorzitter van de KFFB Joh. Bakker legde uit, hoe boeken van de KFFB worden uitgegeven en dat dit een soms wel een moeizame weg is. Immers, het moet om kwaliteit gaan.

Deze eerste roman van Monsma vindt ongetwijfeld zijn weg naar de lezers.