Coalitie SL, GBD en CU in Dantumadiel

DAMWALD

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag heeft de gemeenteraad van Dantumadiel met een initiatiefvoorstel besloten om deze partijen de opdracht te geven, de haalbaarheid te onderzoeken van een coalitie tussen deze drie partijen.

Door deze coalitie wordt de grootste partij, het CDA, buiten het college gehouden.

Vorige week heeft de informateur van de gemeente Dantumadiel, Arie Aalberts, tussentijds verslag uitgebracht over de informatieronde aan de gemeenteraadsleden van Dantumadiel. Daaruit kwam naar voren dat een coalitie tussen CDA, ChristenUnie en Sociaal Links als eerste mogelijkheid verkend zou worden. Uit de daarop volgende gesprekken bleek dat deze combinatie geen kans van slagen heeft.

„De coalitie was bijna een feit, er lag al een concept-coalitieakkoord klaar. De ChristenUnie heeft dit weekend laten weten, zonder opgave van redenen, geen vertrouwen meer te hebben in het CDA en stapt uit de onderhandelingen”, liet het CDA in een persbericht weten.

De afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen de fracties van CDA, Sociaal Links en ChristenUnie om samen een coalitie te vormen. In een tussenrapportage had Arie Aalberts, oud-burgemeester van Dantumadiel, dit als meest kansrijke optie geschetst. Het CDA won in stemmen en bleef met 5 zetels veruit de grootste partij met bijna 30% van de stemmen, Sociaal Links kwam als nieuwkomer met 3 zetels binnen en de ChristenUnie verloor in stemmen maar behield wel 3 zetels. Zowel tussen de fracties als de beoogde kandidaat-wethouders hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden.

Zie verder pagina 3