Meerderheid Noordoost Friesland tegen sleepwet

DAMWALD

De meerderheid van de stemmers uit de gemeenten Dantumadiel, Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland zijn tegen de sleepwet.

Het opkomstpercentage was in Dantumadiel, waar ook gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden, het grootst. Daar was de opkomst 51,7%. Hiervan stemde 49,4% tegen de wet, 47,1% voor en 3,5% blanco. In Dongeradeel was de opkomst 27,6%. Hiervan stemde 53,7% tegen de wet, 45,3% voor en 1,0% liet het stembiljet leeg. In Kollumerland stemde 57,4% tegen, 41,2% voor en 1,5% liet de keuze in het midden. De opkomst was daar 28,7%. In Ferwerderadiel kwam 27,8% van de stemgerechtigden naar de stembus. 54,4% stemde tegen en 44,8% stemde voor de wet, 0,9% stemde blanco.


 


Auteur

Redactie