Dantumadiel scoort goed op naleven regels omtrent vragen naar ID-bewijs

Damwâld

In maar liefst 83% van de gevallen wordt in supermarkten, slijterijen, horeca, cafetaria, jongerencentra en sportkantines in de gemeente Dantumadiel geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. In 29 van de 35 gevallen waarbij mystery shoppers alcoholische versnaperingen probeerden aan te schaffen werd de wet correct nageleefd en is door de verkoper gevraagd naar leeftijd, identiteitsbewijs of beide.

Ten opzichte van de nulmeting in 2015 is het nalevingspercentage in Dantumadiel fors gestegen van 33% in 2015 naar 83% in 2017, waarmee Dantumadiel op de tweede plaats staat in een lijst met 24 Friese gemeenten. Burgemeester Sicko Heldoorn: “Wij zijn trots op dit resultaat. De vele extra inspanningen, waaronder een eigen project ‘mystery guest’ hebben hieraan bijgedragen.”

In april t/m juni 2017 is in Fryslân door STAP – Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid - onderzocht of alcoholverstrekkers de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar correct naleven. Het onderzoek werd uitgevoerd door mystery shoppers. De gemeente Dantumadiel kon vooraf verkooppunten aandragen. Bij de selectie van de verkooppunten hebben de onderzoekers rekening gehouden met de vergelijkbaarheid van het onderzoek in 2015.


Auteur

jkommerie