Werkzaamheden nabij fietspad Jaachpad Ee

EE

Donderdag 21 september verricht Wetterskip Fryslân werkzaamheden nabij het fietspad Jaachpad (ten hoogte van Ee), waardoor er enige overlast kan ontstaan. Het fietspad wordt niet gestremd.


Auteur

Redacteur