Duizend basisschoolleerlingen aan de slag met landschapsonderhoud

NOardburgum

  Ongeveer duizend leerlingen van ruim veertig basisscholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende weken het boerenland in om elzensingels en houtwallen te onderhouden. Doel is de kinderen van groep zeven en acht bewust te maken van het natuur- en het landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken mee aan de veldwerkdagen.

In vijf weken tijd gaan tientallen schoolklassen uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Smallingerland en Tytsjerksteradiel een dag aan de slag met het onderhoud van het coulisselandschap. De kinderen mogen onder andere elzensingels en (bramen)struiken snoeien en zagen. Ze doen dit met hulp van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een educatief begeleider en de boer. Ook krijgen ze creatieve opdrachten. En uiteraard mogen ze bij de veehouder een kijkje in de stal nemen.

Op school bereiden ze de veldwerkdag voor met een lespakket. Het educatieproject is samengesteld in nauwe samenwerking met centra voor natuur- en milieueducatie, waaronder De Klyster, Pingo & Pet en De Naturij. Het onderhoud aan het landschap is noodzakelijk om de elzensingels en dykswâlen gezond te houden. De leden van de Noardlike Fryske Wâlden zetten zich onder andere in voor 3600 kilometer aan landschapselementen.

Kalfje geboren

Maandag 11 september is de spits voor de veldwerkdagen afgebeten door CBS Immanuel uit Noardburgum. De leerlingen van groep 7 en 8 mochten direct iets heel bijzonders meemaken op het melkveebedrijf van maatschap Zeinstra in hun dorp: er werd een kalfje geboren. Met maar liefst 26 kinderen stonden ze om de geboorte heen. Het kalfje heeft de naam Rick gekregen en is daarmee vernoemd naar hun meester.

Samenwerkende partijen

Het educatieproject is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, natuur- en milieucentra De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland c.a.


Auteur

jkommerie