Jaarlijks kersttoernooi biljartvereniging Nij Tjaerda

Damwâld

Woensdag werd er door de biljartvereniging in Nij Tjaerda onder de leden het jaarlijkse kersttoernooi gehouden. Om 12 uur genoten de spelers van een stamppotbuffet.

Winnaars: Bij de B's (links op foto) Bote v/d Schaaf en bij de A's  Teake Kooistra. FOTO KOOS SCHERJON

Auteur

jkommerie