Plan Buitenpost voor musical Ester komt tot bloei

Dokkum

Eerste workshop op 29 mei

BUITENPOST - Ruim 40 personen hebben zich reeds aangemeld voor deelname aan de musical Ester. Vooral bij de mannen en bij de jongeren rekent de organisatie nog op de nodige versterking op het gebied van zang, toneel en  muziek. Op zondag 29 mei is er een eerste workshop van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw De Schakel achter de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost. Deze workshop staat hoofdzakelijk onder leiding van regisseur Atsje Lettinga. Ook zij die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen hier vrijblijvend naar toe om te kijken of het  meedoen aan de musical iets voor hen is. Mensen die zich al hebben aangemeld, kunnen buren of een vriend(in) meenemen. Iedereen is welkom. De eerste workshop staat in het teken van ontmoeten, ontdekken en beleven. De musical Ester is een initiatief van de Protestantse kerk Buitenpost. Het is een moderne bewerking van het Bijbelboek Ester, dat vertelt het over de ontheemding en de bedreiging van het joodse volk. Dit thema sluit goed aan bij de huidige vluchtelingenproblematiek. Het is met nadruk een project van en voor het dorp Buitenpost. Jongeren en ouderen, kerkelijk of niet, zijn van harte uitgenodigd om aan deze musical mee te doen. Naast zangers (solisten en koorleden), muzikanten, acteurs en dansers, zijn mensen nodig voor onder andere het ontwerpen en het vervaardigen van het decor, attributen en de kleding en hand- en spandiensten. De uitvoering van de musical staat gepland voor de weekenden van 31 maart en 7 april 2017. Na 29 mei zijn er nog drie workshops op 12 juni, 26 juni en 10 juli waarna uiteindelijk de verschillende rollen, taken en partijen verdeeld worden. Atsje Lettinga van De Muzykpleats Buitenpost regisseert de musical. Zij heeft haar sporen meer dan verdiend bij verschillende Iepenloftspullen en musicals. De repetities beginnen in september 2016 op de zondagavond en lopen door tot de uitvoering van de musical. De repetities worden in blokken verdeeld. Het is dus niet zo dat de deelnemers steevast iedere zondagavond aanwezig moeten zijn. Van tevoren wordt daarvoor een rooster opgesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op de website www.pknbuitenpost.nl of een mail sturen naar agvtbuitenpost@hotmail.com o.v.v. naam, e-mail, leeftijd en wat zij in of rond de musical kunnen doen.

Auteur

Marike Van der Molen