‘Alle basisscholen Dongeradeel mogen meedoen met Klompkesilen’

DOKKUM

Het Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen (IFKK) wordt zaterdagmiddag 3 september gezeild tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Alle 23 basisscholen in Dongeradeel worden hierbij betrokken.

De organisatie van de Admiraliteitsdagen geeft alle scholen een wedstrijdzeilklomp cadeau. Daarmee kunnen twee vertegenwoordigende leerlingen uit de bovenbouw van elke school de sportieve ‘zeilstrijd’ aangaan met de andere scholen en overige deelnemers. De winnaar van alle deelnemers mag zich namens het watersportverbond 'Kampioen Klompkesilen 2016' noemen. De schoolwinnaar ontvangt een wisselbeker met daarbij de uitdaging deze in 2017 te komen verdedigen. Ook andere leerlingen en groepen krijgen de kans om mee te doen aan het Klompkesilen, maar dan in een andere categorie: de open klasse, waarin ze met een zelf ontworpen klomp een wedstrijd zeilen. Er is ook een showklasse, waarbij het gaat om het creëren van de mooiste klomp. In deze twee categorieën zijn eveneens mooie trofeeën te winnen. Scholen kunnen ervoor kiezen om tijdens de lessen Handarbeid met de leerlingen en groepen te werken aan eigen gebouwde zeilklompen. Vanaf deze week kunnen scholen zich opgeven voor het Klompkesilen. ,,Mede namens Stichting IFKK hoop ik dat veel kinderen plezier aan het maken van de zeilklompen beleven en een super enthousiast evenement gaan beleven, met alle fans die meekomen’’, aldus coördinator Robert Graveland. Meer informatie: www.admiraliteitsdagen.nl.

Auteur

Marike Van der Molen