Nieuw winkelcentrum Gytsjerk in zicht

GYTSJERK

De gemeente Tytsjerksteradiel en Duurzaam Wonen uit Drachten hebben overeenstemming bereikt over de realisering van de eerste fase van het nieuwe winkelcentrum in Gytsjerk. Donderdag 21 april is hiervoor de koop- en ontwikkelovereenkomst ondertekend. Binnen afzienbare tijd gaat de bouw van de eerste fase van het nieuwe winkelcentrum van start.

Wethouder Schippers is blij dat na jaren de schep daadwerkelijk de grond in kan. ,,It hat hiel wat muoite koste, mar it is safier. We binne bliid dat we no oan ´e slach kinne. At alles klear is, kinne we sizze dat Gytsjerk wer in prachtich sintrum hat.“ Wethouder Schippers heeft begin 2014 het initiatief genomen om samen met de gemeenteraad tot aankoop van het oude winkelcentrum te besluiten. In 2015 werd de gemeente uiteindelijk eigenaar van het gebouw en was de weg vrij voor de nieuwe ontwikkeling. De winkeliers in het huidige winkelcentrum zijn samen met Duurzaam Wonen (Drachten) en aannemersbedrijf Kolthof (Stiens) aan de slag gegaan om te komen tot een ontwerp voor het nieuwe winkelcentrum. Dit ontwerp is in najaar 2015 tijdens de ledenvergadering van dorpsbelangen Gytsjerk gepresenteerd en nadien volledig uitgewerkt naar de wensen van de winkeliers. Op 31 maart 2016 werd de omgevingsvergunning verleend. Het bouwplan van de eerste fase bestaat uit één gebouw, waarin winkels en enkele andere functies worden gevestigd. Het is de bedoeling van partijen, dat alle in het huidige winkelcentrum gevestigde ondernemers mee over gaan. Verwacht wordt dat binnenkort daarvoor de contracten ook rond zijn. Op de verdieping van het gebouw komen vier appartementen. Aan de Canterlandseweg en de Riemersmastrjitte zal Duurzaam Wonen een aantal woningen realiseren. De gemeente Tytsjerksteradiel en Duurzaam Wonen hebben verder een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de rest van het centrumgebied. Het is de bedoeling in deze volgende fase nieuwe winkeliers en (startende) ondernemers een kans te bieden om zich in het nieuwe centrum te vestigen. In deze tweede fase zal ook een aantal appartementen worden gerealiseerd door Duurzaam Wonen. Naar verwachting gaat binnenkort de bouw van de eerste fase van het centrumplan van start. Het bestaande winkelcentrum wordt gesloopt zodra de nieuwbouw klaar is en de zittende winkeliers/ondernemers zijn verhuisd. De gemeente gaat in fasen aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. Tegelijk met het centrumgebied zal de gemeente ook een deel van de Canterlandseweg en de kruising met de Rinia van Nautaweg opnieuw inrichten. Alle betrokken partijen hopen dat over hooguit een jaar met de bouw van de tweede fase kan worden gestart. De Koop- en Ontwikkelovereenkomst en de Intentieovereenkomst zijn op donderdag 21 april in het gemeentehuis in Burgum ondertekend, in bijzijn van een delegatie van het bestuur van dorpsbelangen Gytsjerk.

Auteur

Marike Van der Molen