Een bijzonder Paas-openluchtspel

DOKKUM

Op eerste paasdag heeft de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Dokkum het verhaal van Het Laatste Avondmaal tot en met de opstanding van Jezus Christus op een nieuwe, creatieve manier naspelen voor alle mensen in Dongeradeel e.o. Dit gebeurde op een passende locatie, namelijk de Bonifatiuskapel met de daarbij behorende tuin.

Ruth Hanemaayer heeft speciaal voor deze locatie ‘Hemelse Liefde’ bedacht en ook had zij de algehele regie. Het Paas-evangelie werd uitgevoerd door middel van dans, toneel, vertellingen, mime en muziek. De bezoekers maakten het verhaal mee door in groepjes van 25 personen langs tien scènes te lopen. Die scènes spelen in de kapeltuin en de slotscène is in de kapel zelf. De driehonderd vrijwilligers die hieraan meewerkten kwamen uit de tien kerken die allen lid zijn van de IEC Dokkum. De belangstelling was overweldigend. De 1400 kaartjes waren woensdag al bijna uitverkocht. Na spoedoverleg is besloten om er 280 kaarten extra bij te gaan verkopen, en ook die vlogen als zoete broodjes over de toonbank. FOTO’S JAN VAN EMPEL

Auteur

Koos Molenaar