Volop Passie in Burgum

BURGUM

Meer dan 2500 toeschouwers hebben zondag 20 maart kunnen genieten van De Passie Burgum. Vanaf 17:00 uur werd op vier verschillende locaties in Burgum het lijdensverhaal van Jezus Christus getoond met theater en livemuziek. Een evenement wat tot stand kwam vanuit een unieke samenwerking tussen verschillende kerken en werd uitgevoerd met behulp van ruim 100 vrijwilligers.

Bij de waterpartij aan de Prins Bernhardstraat startte Maria met het nummer ‘Vlieg met me mee’, met op de achtergrond een danseressen van sportvereniging DFS. Bart Helmholt kondigde de eerste Passie van Burgum aan. Jezus maakte zijn opkomst vanaf het water. Daar aan de waterkant vroeg hij zijn discipelen om met hem mee te gaan. Het publiek werd verrast met de bekende nummers: ‘De Bestemming’, ‘Mag ik dan bij jou’, ‘Iedereen is van de wereld’ en ‘Laat het vanavond gebeuren’. Basisschoolkinderen zorgden voor prachtige erebogen, waar Jezus en zijn discipelen onder door konden fietsen. Vervolgens ging het publiek lopend in groten getale richting de Ikker, achter het grote kruis aan dat speciaal voor deze Passie is gemaakt. Onderweg klonken bij de Vrije Evangelische Gemeente de klanken van drumband de Marko’s en deelden kinderen brood en druiven uit. In de scène bij de Ikker was te zien dat Jezus met een kus verraden werd door zijn vriend Judas. Samen zongen zij het nummer ‘Wat is mijn hart’, waarna Jezus werd geboeid en afgevoerd door de politie. In het openluchttheater van De Pleats werd Jezus voorgeleid aan de Hoge Priesters. Maria Magdalena kwam op en zong het indrukwekkende nummer ‘Zeg met dat het niet zo is’. Daar kwam ook Jezus zijn vriend weer in beeld, Petrus. Hij werd herkend door de ‘meisjes’. Petrus werd bevangen door schaamte en zong het lied ‘Ga in mijn schoenen staan’. Jezus werd voorgeleid aan Pilatus: ‘Het is de gewoonte met het Paasfeest een gevangene gratie te verlenen. U, brave burgers, u mag zelf kiezen! Jezus, de zoon van God of Barabbas, de seriemoordenaar’. Het volk koos voor vrijlating van de gruwelijke Barabbas, die met grote bombarie het publiek in vloog. Pilatus en Jezus zongen samen het nummer ‘Zwart Wit’. Pilatus wast zijn handen in onschuld, nadat hij Jezus ter dood heeft veroordeeld. Op de Markt was het spectaculaire slot te zien. Maria van Magdala kwam bij een leeg graf van Jezus aan en zong het Friese nummer ‘Wêr bisto’. En daar bij het graf hield het verhaal van Hem niet op. Boven op het balkon verscheen Jezus in het licht, samen met zijn discipelen. Onder groot applaus werd afgesloten met ‘In nije dei’. De organisatie kijkt terug op een fantastische Passie en heeft ontzettend veel positieve, bijzondere reacties ontvangen. De Passie Burgum werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Protestantse Gemeente, Vrije Evangelische Gemeente en Rooms-Katholieke Parochie in Burgum en de Doopsgezinde gemeente in Feanwâlden. Speciale dank was er voor Oranje Ferbynt, alle sponsoren en fondsen, alle zangers/zangeressen, spelers, muzikanten en vrijwilligers achter de schermen. Voor foto’s en filmpjes, kijk op: www.facebook.nl/depassieburgum

Auteur

Marike Van der Molen