Viooltjesverkoop World Servants Kollum

KOLLUM Dit jaar zal de viooltjesverkoop van World Servants Kollum plaatsvinden op 21, 22 en 23 maart.

Ze verkopen de viooltjes van het erf van G. Japicxstrj. 40 in Kollum (huis fam.Westra). Een bakje viooltjes bestaat uit 20 viooltjes en kost € 7,50.

Totaal zijn er drie acties geweest. De opbrengst van deze 3 acties is bestemd voor inventaris voor de kliniek in Malawi. Het stamppotbuffet in januari bracht € 650,- op. De Toneelavond in Oudwoude in februari had een opbrengst van € 687, De verkoop van viooltjes in maart.

Het moment dat de hele kliniek kan worden gebruikt komt steeds dichterbij. Het enige wat er op dit moment nog ontbreekt is voldoende inventaris voor de kliniek. Van de opbrengst van onze acties dit jaar gaat World Servants deze inventaris financieren.