Vrijdag 26 april: de 18de editie van de Kollumer Katloop

Kollum - Vrijdag 26 april is de jaarlijkse editie van de Kollumer Katloop. Dit jaar voor de 18de keer.

De Katloop vindt altijd plaats tijdens de gezellige Kollumer Katdagen en begint om 19.30 uur in de Voorstraat van Kollum; daar is ook de finish. Er zijn net als de vorige keren 2 afstanden te lopen : 6,4 km en 13,8 km. Verder is er voor de jonge lopers een scholierenloop, die om 18.00 uur begint, ook in de Voorstraat. Deze scholierenloop is tevens het officiële kampioenschap hardlopen voor scholen en leerlingen uit Kollum en omliggende dorpen. Om alvast in de sfeer te komen en goed voorbereid te starten is er ook dit jaar voor de scholierenloop een gezamenlijke warming up. Deze warming up begint om 17.45 uur bij de start in de Voorstraat. De warming-up wordt verzorgd door een ervaren instructeur van sportcentrum Perfect fit uit Kollum.

Deelname aan de scholierenloop is gratis. De andere lopers betalen € 9,- per persoon (via de site www.kollumerkatloop.nl), ongeacht of je 6,4 dan wel 13,8 km loopt. Inschrijving op de dag zelf kan ook maar is 1 euro duurder. Inschrijven en omkleden is mogelijk in de Van der Bij Sporthal vanaf 18.00 uur.

Spieren voor spieren

De opbrengsten van de Katloop gaan, na aftrek van de kosten, naar Spieren voor Spieren. Behalve de deelnemers, leveren sponsoren, vrijwilligers en de scholen een belangrijke bijdrage aan het resultaat.

Informatie: www.kollumerkatloop.nl. of mail: info@kollumerkatloop.nl

De Katloop wordt georganiseerd door Rotaryclub Lauwersland.