Minister Bruins bezoekt fysiotherapie in Kollum

Kollum - Minister Bruins van Medische Zaken heeft woensdag een bezoek gebracht aan de praktijk voor fysio/manueeltherapie in Kollum.

Tijdens het bezoek werd de minister geïnformeerd over onderwerpen die momenteel binnen de fysiotherapie spelen. Onderwerpen die het voor fysiotherapeuten steeds moeilijker maken kwalitatief goede zorg te leveren. Daarbij zijn administratieve lastendruk, de behandelindex, tweedeling in de zorg , een tarief dat nauwelijks kostendekkend is en het krijgen en behouden van kwalitatief goed personeel, wel de meest in het oog springende problemen.

De praktijk in Kollum, die ook een vestiging heeft in Grijpskerk, bevindt zich daarbij ook nog in een krimpregio met alle kenmerken die daarbij horen, zoals slechtere economische positie van mensen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat mensen vaak niet goed verzekerd kunnen zijn. Kortom genoeg onderwerpen om een goed gesprek met de minister te voeren.