‘Schokkend verlies’ werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

BUITENPOST - De werkmaatschappij van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft vorig jaar met een flink verlies gedraaid. De kostenoverschrijding kan tot circa negen ton per gemeente oplopen, aldus wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen donderdagavond in de gemeenteraad.

Ook de raad van Tytsjerksteradiel werd donderdagavond op de hoogte gesteld van de dieprode cijfers. Deze kwamen begin deze week aan het licht bij het samenstellen van de jaarrekening 2018. Aan de politici van Achtkarspelen vertelde Bruining dat er momenteel een analyse wordt gemaakt van de overschrijdingen.

Diverse raadsfracties in Achtkarspelen reageerden uitermate boos op de negatieve financiële ontwikkelingen. ,,It is skandalich”, stelde Tjibbe Brinkman van de FNP. ,,It soe sa’n jild opleverje. It kostet allinne mar”, zei hij over de werkmaatschappij van de buurgemeenten. Volgens Theun Nicolai van de PvdA is er geen controle over de werkmaatschappij. ,,Wy moatte in kear witte wer’t wy oan ta binne.”

Harrie Graansma van de PVV had eveneens weinig goede woorden over voor de verliezen. ,,It is it iene nei it oare tekoart. It begjint exemplarisch te wurden.” Douwe van Oosten (ChristenUnie) betitelde de ontwikkelingen als ‘spijtig’.

Wethouder Bruining was het met de raadsleden eens dat de bedragen ‘schokkend’ zijn. Volgens Bruining lijkt het erop dat het grootste deel van het verlies door incidentele posten is veroorzaakt.