Plaatsing zonnepanelen bij korfbalvereniging Invicta

Kollum Awizon Surhuisterveen heeft zonnepanelen geplaatst bij korfbalvereniging Invicta. De vereniging wil duurzamer investeren en de energiekosten zo laag mogelijk krijgen en houden.

Voor de realisatie van dit project zijn er naast de eigen investering verschillende bijdrages ontvangen vanuit het Rijk (RVO-subsidie), de provincie Friesland (het Iepen Mienskipfûns), de gemeente Noardeast-Fryslân, Plaatselijk Belang Kollum en Rabobank Drachten Friesland Oost voor de bijdrage vanuit het Fonds Coöperatief Dividend. Dit fonds is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Fonds Coöperatief Divided is een vorm van dividend, waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.