Jaarlijkse bodemvondstendag levert van alles op

BUITENPOST - Het IJstijdenmuseum organiseerde zaterdag 23 februari weer een bodemvondstendag in het bezoekerscentrum op het terrein van de Kruidhof, hortus van Fryslân.

Vanuit heel Noord-Nederland en zelfs verder, komen jaarlijks tientallen detectoramateurs en bodemzoekers naar Buitenpost voor deelname aan de jaarlijkse bodemvondstendag.

Met de metaaldetectoren is in de wintermaanden op de kale akkers nog heel veel terug te vinden uit vroegere tijden. Muntschatten, fibula’s, bronzen beeldjes, gespen, stempels en nog tientallen andere voorwerpen komen ieder jaar boven water. Tevens is het mogelijk op de maisakkers ook steentijd-vondsten te zoeken en deze te tonen.

Er waren weer verschillende deskundigen aanwezig op het gebied van munten, voorwerpen van metaal en been, fossielen, zwerfstenen, stenen werktuigen en artefacten. Ook waren er een aantal stands van detectoramateurs en verzamelaars, die hun bijzondere of interessante vondsten lieten zien en van alles vertelden over hun hobby. Zo was een standhouder gespecialiseerd in loden blokgewichten en koperen knopgewichten.

Er was een aandachttafel voor de vorig jaar overleden medeorganisator van de Bodemvondsten-dag, Luit Kloosterman.

Een metaaldetectorbedrijf demonstreerde de nieuwste metaaldetectoren, gaf advies aan de belangstellenden en verlootte een metaaldetector; de familie Westerhof was de gelukkige.

P.A.N. (Portable Antiquities of the Netherlands) was eveneens aanwezig. P.A.N. is een netwerk van Universiteiten, (semi) overheidsinstellingen, musea en De Nederlandse Bank. Zij werken samen met als doel bodemvondsten van metaal (munten, kledingspelden, gespen, etc.) in privébezit te fotograferen, determineren en publiceren op internet.

Daarnaast was er een restaurateur om oude voorwerpen schoon te maken en te restaureren. Diverse mensen kwamen langs met spectaculaire en mooie vondsten. Een van de mooiste vondsten was een artefact, nog geheel gaaf (zie foto). Ook kinderen namen hun schatten mee om ze te laten bekijken.