Metingen op Kollumer Diepswallen

Kollum - De walbeschoeiing langs de Oosterdiepswal en Westerdiepswal in Kollum zijn al in een vergevorderd stadium.

Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt alles in de gaten gehouden er worden verschillende type metingen gedaan door twee camera’s.

De objecten die zijn aangebracht aan de woningen heten meetprisma’s. Hiermee wordt gemeten of er tijdens de bouwwerkzaamheden ook verandering ontstaat aan de woningen als gevolg van verplaatsingen in de ondergrond. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt iedere 30 minuten een meting uitgevoerd.