Veel pakes en beppes met hun kleinkinderen bij De Spitkeet

HARKEMA - Het was de afgelopen week een drukte van belang bij De Spitkeet. Veel pakes en beppes gingen in de voorjaarsvakantie met hun kleinkinderen op bezoek bij het museum. Thema van dit jaar was ‘Lekker ite, neat weismite’. De kinderen konden aan diverse activiteiten deelnemen, zoals een popcorn-schaap maken, een sleutelhanger maken, koek versieren, een voederplank maken voor de vogels en een speurtocht. Verder was er elke dag een proeverij en konden de kinderen op woensdag een ritje met de bokkenkar maken. Ook de pakes en beppes werden beziggehouden, zij konden elke dag een rebus oplossen. Totaal zijn er deze week 1047 bezoekers geweest. Dat is veel meer dan vorig jaar, want toen kwamen er 470 belangstellenden.