Jaarlijkse ledenvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Kollum - Vrijdagavond 22 februari hield de Vogelwacht Kollum e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering in de Colle. Door omstandigheden nam Harry Huizenga de taken van de voorzitter Syds Krap deze avond over. Met een zeer goed gevulde zaal werd na de openingstoespraak de vergadering puntsgewijs besproken. Binnen het bestuur is René van der Ploeg afgetreden. Germ Hoekstra en Harry Huizenga hebben zich herkiesbaar gesteld en zullen nog een periode binnen het bestuur blijven. Dirk Henstra en Jacco Jongejan zijn tot nieuwe bestuursleden benoemd.

Traditiegetrouw werd er in de pauze weer de grote verloting gehouden. Na de pauze hield Gert de Jong een presentatie over de gierzwaluw. Gert is bioloog en onderzoeker en inventariseert nestplaatsen van gierzwaluwen in Amsterdam. Door de enorme kennis, mooie foto’s en beelden was het een heel interessante presentatie over een zeer bijzondere vogelsoort!