Centimeterwerk voor spoortunnel

HURDEGARYP - Centimeter voor centimeter is donderdag de spoortunnelbak bij Hurdegaryp op zijn plaats geschoven met behulp van onder meer hydraulische cilinders en mammoetkranen. ’s Middags werd de klus door enkele tientallen toeschouwers vanaf de begane grond en achter veiligheidshekken bijgewoond. “Mar jo kinne it better thús sjen fia live-stream”, zo constateerde menigeen.

Een tribune die speciaal voor het publiek was opgebouwd, deed niet of nauwelijks dienst. De afstand van de tribune tot de tunnel bleek te groot te zijn, terwijl bovendien een heg het zicht deels ontnam. Een enkeling nam de gelegenheid te baat de werkomgeving voor de aannemers Heijmans en BAM met een drone te verkennen. De operatie op zichzelf verliep, aldus een medewerker van ProRail, goed en binnen de gestelde tijd.

Alternatief

Eerder werd een fietstunnelbak onder Feanwȃlden onder het spoor geschoven, zodat ook daar een spoorwegovergang kan worden afgesloten. Officieel zal de provincie eigenaar worden van het fietspad dat straks door de tunnel bij de Goddeloaze Singel leidt. Voor het deel dat ondergronds op het terrein van ProRail zal worden aangelegd, dient er alsnog in een contractuele afhandeling te worden voorzien. Dit zal volgens projectmanager ESGL Anne Zwiers van ProRail zo snel mogelijk worden verwezenlijkt. Voor grondeigenaren die hier tot nu gebruik maakten van de spoorwegovergang zal er een alternatieve route worden aangelegd. Dit geldt onder meer voor Jan Westra uit Damwȃld die via deze krant zijn verbazing uitsprak over het ontbreken van een goed alternatief voor de per juli geplande afsluiting. Gedacht wordt aan een extra afslag bij de rotonde in de buurt van GroenRijk, zodat de landerijen straks vanuit een andere richting begaanbaar zullen worden. Bij het definitief afsluiten van de spoorwegovergang zal rekening worden gehouden met de uitvoeringstermijn hiervoor. (Foto Jelle Raap)