Afscheid van kostersechtpaar Jaap en Hannie

KOLLUM - Zondagmiddag was in de overvolle Maartenskerk in Kollum het afscheid van het kosterpaar Jaap en Hannie Kingma. Op 9 december 2003 zijn ze benoemd als koster, op 1 januari 2019 was hun laatste dag. Ruim 15 jaar waren zij de kosters van de Maartenskerk. Het voornemen was 10 jaar, en het zijn er 15 jaar geworden.

Aan de Voorstraat achter de bomen in Kollum een stil getuige van Gods werk, waar elke zondag mensen komen staat daar de Maartenskerk. Die kerk is een vertrouwde haven, een fraai historisch monument. Daar wordt gepreekt, daar zingen koren, daar wordt gedoopt, daar wordt getrouwd. Het is een kerk zo vol historie, daar is God eeuwenlang present. En de klokken in de toren, die elke week luidruchtig slaan om de mens te laten horen dat Zijn woord nooit zal vergaan. De riethouten stoelen, kandelaren, de altijd zo vertrouwde geur. Die kerk, dat is voor mij het teken, dat God eens naar de mensen zond,en door de eeuwen nooit bezweken. Dat is Zijn Eeuwige Verbond.

Vanaf 09 december 2003 waren Jaap en Hannie kosters van deze unieke kerk. Ze waren letterlijk bewaarder van deze kerk, de Maartenskerk.

De taken hadden Jaap en Hannie verdeeld. Jaap deed het klein onderhoud van bestrating, onkruid verwijderen, schilderwerkzaamheden, gladheidbestrijding, verzorgen van rondleidingen en vrijdags de liturgieborden vullen. Het kwam wel eens voor dat de dominees niet tijdig de liturgie doorgaven. Het is eens gebeurt dat een dominee hiervoor werd gebeld. En dat er toen geantwoord werd dat ze de dienst in Kollum helemaal was vergeten.

Hannie was gastvrouw, deed de verzorging en technische zaken tijdens de diensten. Inherent aan de functie van koster waren ook het gereedmaken en verzorgen van rouwdiensten. Niet altijd gemakkelijk hebben ze het hiermee gehad.

Ze werden ook tegelijk tijd klokkenluider voor de gemeente. Zo is het eens voorgekomen dat op een dag de klok maar door bleef luiden. Wat was er gebeurd, mw. Kingma had een veger tegen het mechanisme van de klok gelegd. Gelukkig gingen de Kingma’s daags er op op vakantie naar het buitenland, en hebben niets meegekregen van kritiek uit het dorp.

Verslag: Age van der Zee Kerkenraad