Burgemeesterskunst voor Talant in WTC Hotel

LEEUWARDEN - De schilderijen van zo’n vijftien Friese burgemeesters zijn vanaf deze week te bewonderen in de hal van het WTC Hotel in Leeuwarden.

De expositie toont het werk dat de groep burgemeesters vrijdag maakte. Toen vervaardigden de bestuurders, ook in de lobby van het hotel, allen een doek dat in het kader van een mienskipsproject plaatsvond. De schilderijen blijven tot eind november in de hal van het WTC Hotel hangen. Op vrijdag 27 november worden de schilderijen, per stuk voorzien van een echtheidscertificaat, geveild. De opbrengst gaat naar slagwerkgroep Syncoop. Het muziekgezelschap, dat uit cliënten van Talant bestaat, zal het geld gebruiken voor nieuwe instrumenten. De burgemeesters schilderden vrijdag gedurende een twee uur durende workshop zeer uiteenlopende werkjes. Onder het toeziend oog van de kunstenaars Anne Feddema en Carole Witteveen, die de meestal onervaren burgervaders onderwijl adviseerden, werden enkele zeer sprekende kunstwerken gemaakt. Dat Roel Sluiter zich als een vis in het water voelde, bleek al snel. De burgemeester van Harlingen is een gerespecteerd amateurkunstschilder en leverde vrijdag drie abstracte meesterwerkjes af. De meeste schilders waagden zich vrijdag aan een realistisch schilderij, nageschilderd van een beeldbepalende foto van een plek of vergezicht uit de eigen gemeente. Ferd Crone koos voor het uitzicht vanaf de Leeuwarder Zuidergrachtswal, met de koepel en Achmeatoren aan de horizon. Collega Tjeerd van der Zwan (Heerenveen) toonde zijn gevoel voor het expressionisme en leverde een knappe kopie van een ‘Gerrit Benner’ af. De expositie toont verder het werk van onder anderen Tjeerd van Bekkum (Smallingerland), Gerben Gerbrandy (Achtkarspelen), Joop Boertjens (Leeuwarderadeel), Wil van den Berg (Ferwerderadiel), Harry Oosterman (Ooststellingwerf) en Arie Aalberts (Fryske Marren). Het project is bedacht door kunstondernemer Ed van Dijk. ,,Het is prachtig dat de burgemeesters zich in groten getale hebben laten zien. Het zijn stuk voor stuk knappe schilderijen geworden. En ik verwacht daarom dat de veiling op 27 november een mooi bedrag oplevert.” De schilderworkshop werd voorafgegaan door een speech van Jan Spoelstra, die het project als directeur van het WTC Expo facilitair ondersteunt. Ook was er een kort welkomstwoord van Jan van Erve, hoofd sponsoring binnen Leeuwarden-Fryslân 2018. Van Erve benadrukte het gemeenschappelijke doel van de schildersworkshop: ,,Doe u best, want we moeten zoveel mogelijk geld voor de slagwerkgroep van Talant binnenhalen.” De veiling op 27 november is openbaar. Het definitieve programma wordt nog bekendgemaakt.