Provincie trekt vijf ton extra uit voor zorg- en welzijnsprojecten

BURGUM -  Projecten die bijdragen aan sterkere Friese gemeenschappen hebben meer kans op een financieel steuntje in de rug. Het college van Gedeputeerde Staten besloot er dinsdag 500.000 euro extra voor beschikbaar te stellen. Dit geld is bedoeld voor de jaren 2015 en 2016, één ton per streek. Fryslân is opgedeeld in Zuidwest, Zuidoost, Noordwest, Noordoost en Wadden.

In het nieuwe uitvoeringsprogramma streeft het nieuwe college naar ‘krachtige gemeenschappen’. Gedeputeerde Schrier: “Ik wil een goede kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen in onze provincie deel kan nemen aan de samenleving. Met dit budget kunnen we projecten realiseren die daaraan bijdragen.” Een voorbeeld van een project dat met deze subsidie gerealiseerd kan worden, speelt op de Waddeneilanden. Daar wordt gekeken op welke manier kwetsbare leerlingen van het speciaal onderwijs van en naar de eilanden vervoerd kunnen worden. Daarnaast komen er op Ameland en Terschelling aangepaste curricula in het voortgezet onderwijs. Die gaan uit van de mogelijkheden die de eilanden bieden op het gebied van werkgelegenheid. Aanmelden Voor 2015 zijn de projecten die een bijdrage ontvangen al vastgesteld. Voor 2016 kunnen nog projecten aangedragen worden. Dat kan via één van de Streekwurk projectbureaus van de provincie. Die staan in Franeker (Noordwest), Burgum (Noordoost), Joure (Zuidwest), Heerenveen (Zuidoost) en Harlingen (Wadden). Meer informatie daarover staat op fryslan.frl/streekwurk.