Vertier en zeilplezier vechten om voorrang bij IFKS

ECHTENERBRUG - “Se krije no al kroketten. Dan kinne wij et wel skudde”. Het vertier over wat er zich rondom de skûtsjevloot rond het middaguur afspeelde, vierde donderdag hoogtij bij de serie IFKS-wedstrijden op de Tsjûkemar. Het door elkaar hanteren van de Friese, stadsfriese en nationale taal droeg bij aan de fleur van een zeilfestijn met zonaanbidders die wachten op wind. Twee van de vier wedstrijden konden, na een onverwacht muzikaal intermezzo, worden afgerond dankzij het wakker worden van Aeolus.

Erik Jonker uit Wytgaard behoefde ’s ochtends met zijn Jonge Rein na het lichtjes rammen van de hoge boei geen stormrondje meer te maken op een plots blakstil meer met rond elf uur exact windkracht 0,0. De wedstrijd in zijn B-klasse werd daarom al na ruim een rak afgebroken. Schippers als Ulbe Zwaga van Gerrit Ynze uit Koufurderrigge droegen uit veiligheidsoverwegingen al een zwemvest. “Ik ha earder hjir in protest ferlern om’t ik net in swemfest oan hie. Sa’n protest wol ik net wer oan ‘e kont ha”, verzuchtte Zwaga zwetend van de zonkracht aan het helmhout. De C-klasse kon wegens windstilte geen wedstrijd bijtekenen. Maar met een tot vier Beaufort aanwakkerende wind leverde de A-klasse na een uur uitstel alsnog een vette start en een dito finish op voor Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker. Puffend aan haar filtersigaret zag de schipper meteen hoe de vlag ervoor stond. Bij de eerste boeironding in de driehoeksroute moest zij Raerder Roek van Michiel Kalsbeek uit Raerd voor zich dulden. Een boute aanvaring tussen Raerder Roek en Eelkje II van Jeroen de Vos uit Heeg in het derde rak bleek ongewild in haar voordeel te werken. De verslagenheid bij Eelkje II , derde bij de eerste boei, was groot. Schipper Jeroen de Vos raakte ernstig verwond. Hij moest zich acuut onder doktersbehandeling laten stellen, maar de bemanning zeilde door om vanuit een nu vervelende achterhoedepositie op te klimmen. Eelkje II sloot vooral tengevolge van de aanvaring het dagklassement. De Raerder Roek, met het protestdoek fier wapperend in het want, leverde door de aanvaring vier posities in. Froukje Osinga-Meijer pakte vanaf de tweede hoge boei de koppositie voor haar meest langdurige rivaal Lucas Bouma van Grutte Pier uit Jorwert. Voorzichtig zeilend stootte Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer door vanaf een zesde naar een vierde positie in de eerste twee routes. Hij liep als derde binnen voor Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten. De regerend kampioen uit Warten sloot zich ditmaal stevig aan bij de voorhoede. Merijn Olsthoorn met Lemmer Emanuȅl uit Lemmer stelde deze keer zwaar teleur. Na een slechte uitgangspositie bij de start bleef hij aan de achterhoede kleven. De Eastermarders die voor de start razendsnel de fok verwisselden op It Doarp Eastermar, liepen als tiende binnen. Opmerkelijk bij de finish was de voordewindse eindstrijd, met de fok te loevert. Zeepsop Een gebrek aan concentratie door de superzonnige sfeer brak nieuweling Daan van der Meer van De Tiid sil ’t Leare uit Amsterdam op in de klasse A-klein. Met liederen als ‘Wie heeft de zeepsop in mijn pruimenpap gedaan?’ vulde het studententeam de langdurige pauze tot vermaak van velen op. De vreugde over de twee eerdere dagzeges verbleekte evenwel in de strijd op de Tsjûkemar die de ploeg een diskwalificatie opleverde. Ruud Schaap van Eemlander uit Eemnes zeilde de dagzege naar zich toe, terwijl Henk Frankema van It Abbegeaster Skûtsje uit Abbegea als tweede binnenloper nu eens zijn beste prestatie noteerde. Sjoerd Kleinhuis van Lytse Earnewâldster uit Earnewâld die steevast bij de eerste vijf behoort, finishte soepel als derde in een wedstrijd met maximaal windkracht drie. Uitslag A-klasse: 1. Jonge Jasper, Froukje Osinga-Meijer, Franeker; 2. Grutte Pier, Lucas Bouma, Jorwert; 3. Lytse Lies, Tony Brundel, Gaastmeer. Uitslag A-klein: 1. Eemlander, Ruud Schaap, Eemnes; 2. Abbegeaster skûtsje, Henk Frankena, Abbegea; 3. Lytse Earnewâldster, Sjoerd Kleinhuis, Earnewâld (Foto’s: Jelle Raap)