Opening IFKS-seizoen in schilderachtige sfeer

HINDELOOPEN - De stad is al pittoresk. In een schilderachtige sfeer speelden zich zaterdag op het IJsselmeer bij Hindeloopen de eerste IFKS-wedstrijden af. Door een langdurig uitstel vanwege een zoektocht naar een zuchtje wind eindigde de A-klasse laat op de middag met een drijfpartij met skûtsjes die zich in het water weerspiegelden. Vlak voor de finish werden de gangmakers It Doarp Eastermar en Striidber wreed afgestraft door windluwte. Voor de ogen van de schippers Geale Tadema en Siebo Zijsling pakte Lucas Bouma met Grutte Pier uit Jorwert het voordeel van een extra vlaagje met Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker in zijn kielzog.

Groot nadeel voor It Doarp Eastermar als leider in het eerste rak van de driehoeksroute was van meetaf aan de onvoorspelbaarheid van de wind. Al bij de tweede boeironding kwam Siebo Zijsling voorbij met zijn Striidber. Het eigenaardige van de wedstrijd was toen al dat hekkensluiter Robert de Jong van Frisia uit Lemmer ‘foar dea’ kwam te liggen. Bij het opgaan van de voorhoedevechters in het derde rak leken de Lemsters zelfs gelapt te worden. De ontknoping volgde bij een finish die zelden een zo zenuwachtig karakter kende. Zeven van de zestien deelnemende skûtsjes dreven minutenlang voor de inderhaast uitgelegde finishlijn, totdat er zich eindelijk een vleugje wind aandiende. Er kon slechts een enkele route worden gezeild. De klassering telde hierdoor als wedstrijdresultaat. Tergend langzaam en dus ook weinig vreugdevol scheerde Lucas Bouma, vierde bij de eerste boeironding, als eerste over de lijn. Froukje Osinga-Meijer, derde bij de hoge boei, hoefde hem alleen maar te volgen. Siebo Zijsling pakte alsnog een vijfde positie achter Tony Brundel van Lytse Lies en It Swarte Wief van Jaap Hofstee. De zwaarste klap kregen de Eastermarders te verduren: kort leidend vanaf de start, langdurig drijvend in het zicht van de finish en uiteindelijk als dertiende binnenlopend. “Hast gjin wyn. Lok wat joust?”, zou menig schipper na afloop zeggen. De klasse A-klein kon alleen even op verkenning gaan. De wedstrijd voor deze meest originele skûtsjes kon wegens blakstil en zonnig weer geen doorgang vinden. Gezelligheid op de wal voerde de boventoon boven wedstrijdvreugde. Veelvuldig als haringen in een ton verdrong het publiek zich bij de talrijke kramen met etenswaren, koopwaren en curiosa. Opmerkelijk was de belangstelling voor de bijna fotografische schilderijen van Arnold Eekma (65) uit Hindeloopen. Voor de eerste keer presenteerde hij zijn werken op de braderie. De geboren stadjer is veertig jaar werkzaam geweest als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau in Bakhuizen. Dankzij ook de verkoop van zijn zomerhuisjes heeft hij naar eigen zeggen voldoende financiêle armslag voor het oppakken van de schilderkunst als hobby. “Op myn 62ste hie ik sa jild genôch foar in goed pensjoen. Ik kin no yn alle frijheid skilderje. Troch it eardere wurk sit der fansels altyd wol perspektyf yn. De yntrede fan de kompjoeter makke it gewoane wurk al minder moai as tekener, mar yn ’t skilderjen kin ik myn passy kwyt. It is echt genietsjen fan de frijheid”. Met zijn echtgenote Ingrid die hij door de verhuur van een zomerhuisje als Groninger gast leerde kennen, hoopt hij nog lang te genieten van de stadse sfeer aan het IJsselmeer. “Hast de hiele famylje fan myn frou wennet hjir no ek. Mei de acht lytsbern kinne wy yn Hylpen noch lang genietsje fan elkoar en fan de sfear”. Behalve schilderwerk legt hij zich toe op het vervaardigen of herstellen van tuinmeubelen en woonaccessoires. Bovendien is hij actief als bestuurslid bij de Stichting Stadsherstel Hindeloopen. Vooral met zijn maritiem getinte schilderijen sloot hij naadloos aan bij de skûtsjesfeer. Uitslag A-groot: 1. Grutte Pier, Lucas Bouma, Jorwert; 2. Jonge Jasper, Froukje Osinga-Meijer, Franeker; 3. Lytse Lies, Tony Brundel, Gaastmeer Uitslag B-klasse: 1. Jonge Rein, Erik Jonker, Wytgaard; 2. Ut en Thús, Floriaan Zwart, Sneek; 3. Hoop op Zegen, Paul de Koe, Heerenveen Uitslag C-klasse: 1. De Lege Wâlden, Jehanne Prins, Terherne; 2. De Yde, Noortje Goedhart, Mantgum; 3. Ora et Labora, Sietse Broersma, Heeg (Foto’s: Jelle Raap)