Spelenderwijs richting SKS-slotdag

LEMMER - Twee zeilwedstrijden op de Snitser Mar op de slotdag van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Dat zou volgens voorzitter Cor Reijenga van Stichting De Sneker Pan als optie verwelkomd dienen te worden nu er bij voortduring wedstrijden worden afgelast. Zijn voorstel tijdens de routebespreking in The British Pub in Lemmer werd na kort beraad binnen het SKS-bestuur niet beloond.

“Het bestuur van de SKS heeft unaniem besloten dat er op vrijdag 31 juli geen inhaalwedstrijd op de ochtend voorafgaand aan de Slotwedstrijd wordt gehouden”, aldus het nieuwste persbericht van de SKS. “De reglementen van de SKS bieden de optie om afgelaste wedstrijden in te halen. Het SKS-bestuur staat op het standpunt dat met inhaalwedstrijden op dinsdag en donderdagochtend hierin is voorzien”. In de algemene ledenvergadering van de SKS is na een ruime discussie al eerder besloten dat de slotdag op de Snitser Mar niet meer dan één wedstrijd mag tellen. Alle veertien schippers die donderdag zich eendrachtig rond de stamtafel in de druk beklante pub schaarden, lieten zich opnieuw een halt toeroepen door de weersomstandigheden. Voorzitter Marco Quak van de organiserende stichting Ljouwerter Skûtsje bood hiervoor snel een heldere boodschap aan: “Wy sile hjoed net. De wynkrêft is seis oant sân”. Weerman Piet Paulusma bevestigde dit met een korte terugblik naar de vorige dag. Tot wrevel van schippersechtpaar Siete Ezn. Meeter en Sietske bood de organisatie een sportief tijdverdrijf als alternatief programma aan waarbij de giek van het Leeuwarder skûtsje gebruikt diende te worden: “Nijmoadrich koarksekslaan” (Modern kurkjezakslaan). Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum probeerde met een kwinkslag de organisatie tot andere gedachten te bewegen: “Dit is allinne foar bestjoersleden”. Voor de Leeuwarders zat er evenwel niets anders op dan het tijdelijk ontmantelen van hun schip om alsnog een leuk programma voor het publiek mogelijk te maken. “Wy binne gjin eigners fan it skûtsje. Dat is de kommisje. Dan kinne jo eins net oars, mar moai is oars. De giek moat derôf foar in spultsje, mar hy moat der ek wer op. Wy moatte marris sjen hoe’t dy werom komt. Hy kin ek wol brekke of skuorre. Jo nimme wol in risiko”. Ook de zaterdag op Stavoren geplande wedstrijd werd ingeruild voor een spelmiddag met hierbij ankertillen en touwwerpen. Donderdag moeten de schippers vroeg uit de veren, omdat er dan twee wedstrijden in de baai van Lemmer plaatsvinden. De routebespreking is ’s ochtends al rond acht uur in opnieuw The British Pub. Een voorstel vanuit de familie Meeter deze bespreking te laten voor wat die is, werd afgewimpeld door de wedstrijdorganisatie. “Is it noadich? Och, eins net, mar it is tradysje”. Enig lichtpunt bleef het betere vooruitzicht op een zonnige slotdag met een windkracht die wellicht varieert tussen drie en vier Beaufort. (Foto’s: Jelle Raap)