Bloederige Friese misdaadverhalen

Leeuwarden - Moord en doodslag zijn van alle tijden. Dertig schokkende en geruchtmakende misdaadverhalen werden in 1979 door Fenno Schoustra (1924-2012) gebundeld in Moord en doodslag in Friesland. De fascinerende verhalen worden nu opnieuw gebundeld.

De auteur, journalist en publicist en meer dan dertig jaar de hoofdredacteur van ’t Kleine Krantsje voor Leeuwarden en de wijde wereld eromheen, versloeg als beginnend journalist van Het Vrije Volk talloze rechtszaken voor het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden. Daardoor ontstond bij hem een blijvende interesse in misdaadgeschiedenissen, met name in zaken die zich in de provincie Fryslân hadden afgespeeld. Omdat politieverslagen pas na vijftig jaar openbaar werden, verdiepte Schoustra zich vooral in zaken die zich in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw afspeelden. Ernstige misdrijven zijn van alle tijden en de belangstelling voor wat er meer dan honderd jaar geleden voorviel is onverminderd groot. In combinatie met de aansprekende en meeslepende schrijfstijl van de auteur redenen genoeg om deze huiveringwekkende verhalen opnieuw in boekvorm uit te geven. Fenno Schoustra, Moord en doodslag in Friesland, Friese Pers Boekerij, 208 pagina’s, € 17,50