Zorgpartijen op tournee door Friesland om de onrust weg te nemen

OOSTERWOLDE - In De Miente was vanmiddag de tweede van een serie van twaalf zorgmanifestaties. Zorgverzekeraar De Friesland houdt de voorlichtingsmarkten vooral om duidelijk te maken dat de veranderingen in de zorg ook verbeteringen kunnen zijn.

Tekst en foto's Fokke Wester Bij de zorgmanifestaties werkt de Zorgverzekeraar samen met de gemeenten, die de zorgtaken krijgen overgedragen van het Rijk. Tijdens de manifestaties mogen diverse partijen uit de zorg zich presenteren. De zorgverzekeraar licht de toekomstige veranderingen in de zorg toe, een aantal gemeenten laat bezoekers kennis maken met de sociale wijkteams. Zorgkantoor Friesland licht de veranderingen in de langdurige zorg toe en er zijn kraampjes van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân, De Kwadrant Groep, Max Mobiliteit, Plantein, Alliade, Thuiszorg Het Friese Land, Tigra Fysiotherapie, bouwbedrijf Van Wijnen en Zorgbelang Fryslân. Voelen wat er leeft ,,Het is belangrijk om onze cliënten en alle andere belangstellenden goed te informeren'', zegt directeur Dieneke Mandema van De Friesland. ,,We merken ook hier weer dat er nog een heleboel vragen leven bij de mensen. Hier kunnen ze die stellen. Er zijn ook inleidingen over de zorg, door wethouders van de deelnemende gemeenten en mensen uit de zorg. Zelf doe ik een aantal keren mijn verhaal, maar ik kom op alle manifestaties, want ik wil voelen wat er leeft en wat er gebeurt. We proberen de manifestaties zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met echte beleefactiviteiten en vertier, ook voor kinderen. Zo is er bijvoorbeeld steeds een ambulancemotor aanwezig en kookt televisiekok Reitze Spaninga gezonde maaltijden. We proberen echt het nuttige met het aangename te combineren.'' De boodschap van Mandema is dat er niet alleen wordt bezuinigd, maar dat er ook veel ten goede verandert de komende jaren. Voor veel mensen is dat iets dat ver van hun bed ligt, merkt ze. ,,Als je jong en gezond bent, denk je al snel dat je er niets mee te maken krijgt. Je ziet hier dan ook vooral ouderen, maar het raakt eigenlijk iedereen wel. Wat je straks gaat zien is dat huisartsen meer zelf gaan doen en dat ziekenhuizen zich meer gaan specialiseren en concentreren. Dat raakt iedereen.'' Specialisten moeten straks voldoen aan zogenoemde volume-eisen. Dus zullen alle heupoperaties naar het zelfde hospitaal moeten, vindt De Friesland. En dat geldt ook voor hartoperaties en andere specialistische ingrepen. Want met de ervaring groeit de deskundigheid. ,,Dat betekent dat ze met elkaar moeten afspreken wie wat doet en waar. Ze moeten met elkaar in gesprek. De voor- en nazorg blijven dichtbij huis, maar het kan zijn dat de ingreep dus ergens anders wordt uitgevoerd. Dat is wel iets dat echt verandert.'' Wijkzuster Een deel van de verantwoordelijkheid gaat per 1 januari naar de gemeenten. ,,Wij krijgen daar veel vragen over, of het wel goed geregeld is. Vorige week hebben we nog een bijeenkomst hier in Ooststellingwerf gehad en ik denk dat het wel goed komt. Ik zie ook dat er heel bevlogen mensen mee aan het werk zijn, met de drive om te zorgen voor meer kwaliteit tegen lagere kosten. Maar het uitgangspunt is wat mij betreft niet dat er bezuinigd wordt, het moet gewoon beter worden. We gaan met het nieuwe model de zorg dichter bij de mensen brengen. Daar wordt het ook efficiënter van. Het is niet langer de Indicatie-organisatie die vanuit Zeist dingen voor de mensen hier gaat regelen, maar de wijkzuster, die bij de mensen thuis komt. Die constateert wat er fout gaat en die regelt dat er wat aan gedan wordt.'' Toekomst De zorg zal niet per januari in een klap helemaal veranderen, zegt Mandema. Er is tijd voor nodig. ,,Wij willen ook de komende jaren van de mensen horen waar ze tegenaan lopen, we nemen de klachten mee om continu te werken aan de verbetering.  Wij willen graag dat ook in de toekomst alles nog steeds goed gebeurt, we willen kwaliteit. Het is heel simpel: als we nu niets veranderen, dan kost de zorg ons op een bepaald moment 40 procent van ons inkomen. Dat kan niet, dat bedrag kunnen wij met zijn allen niet meer opbrengen.'' ,,Het is nu zo'n 13 procent en op dat niveau willen wij het graag houden. In onze visie gaan we uit van het jaar 2020, maar over twintig jaar moet er nog steeds een goed zorgstelsel zijn. Ik ben nu 52 jaar, maar de vraag hoe het er over twintig jaar voorstaat, houdt mij ook bezig. Wij willen de zorg zo organiseren, zoals we het voor ons zelf ook graag geregeld zien. Als je een nieuwe heup nodig hebt, moet dat gewoon in een keer goed gedaan worden.'' Vooruit denken Over twintig jaar zal het aantal ouderen een groter deel van de samenleving uitmaken dan nu en dat heeft ook effect op de kosten. ,,Daar moet je je als samenleving op voorbereiden. Het is ons werk als zorgverzekeraar om vooruit te denken, maar verandering schept altijd weerstand. Daarom willen we het ook graag zo goed mogelijk uitleggen. Deze tournee is ook bedoeld om de onrust een beetje weg te nemen. We willen duidelijk maken dat we niet zomaar wat doen, er is over nagedacht en het komt goed. Er gebeurt een hoop in de zorg, maar wij willen dat de zorg in Friesland tot de top blijft horen.'' De eerste zorgmanifestatie was woensdag in het Fries Museum in Leeuwarden. De volgende bijeenkomsten zijn woensdag 19 november in Trebol in Harlingen; donderdag 20 november in De Flecke in Joure; vrijdag 21 november in Het Baken in Lemmer; woensdag 26 november in het Gemeentehuis in Kollum; donderdag in de IJsherberg in Dokkum; woensdag 3 december in De Klink in Koudum; donderdag 4 december in het Atrium in Sneek; woensdag 10 december in MFC Ons Huis in Sint Annaparochie; donderdag 11 december in Ateliers Majeur in Heerenveen en tenslotte op vrijdag 12 december in Sûnenz in Drachten. Alle manifestaties duren van 13.30 uur tot 20.00 uur.