Bedrijven en scholen doen samen mee aan de skelterrace van Friese Poort

DRACHTEN - Volgend jaar op 18 maart wordt er een grote skelterrace gehouden in Drachten. Teams van tien vmbo-scholen doen mee. Zij worden daarbij geholpen door bedrijven. Vanmiddag werden de scholen aan de bedrijven gekoppeld. En nog belangrijker: zij kregen hun skelter mee.

Tekst en foto's Fokke Wester De schoolteams werden vanmiddag door het lot aan hun sponsor gekoppeld tijdens de kick off op ROC Friese Poort aan de Splitting, die het evenement in deze regio organiseert. Wethouder Ron van der Leck van Smallingerland, die zowel onderwijs als verkeer & vervoer in portefeuille heeft, verrichtte de loting. De bedrijven hebben de skelter betaald en zorgen voor T-shirts voor de deelnemers. Hoe de relatie zich verder ontwikkelt hangt ook af van wat de partners elkaar hebben te bieden. Presentatie De komende maanden mogen de schoolteams, gevormd door tweedeklassers, de standaard skelters onder handen nemen en verbouwen. Daarbij kunnen zij hulp vragen van het sponsorende bedrijf. Op 26 november is de volgende bijeenkomst. Dan mogen de diverse teams een presentatie verzorgen, waarin zij zich voorstellen en hun plan voor de verbouwing van de skelter kunnen laten zien. Het is de bedoeling dat er ook per team een filmpje wordt gemaakt. Voor de race is een speciale Facebookpagina gemaakt, waarop de vorderingen zijn te volgen. De wedstrijd in maart volgend jaar bestaat uit een sprint, een behendigheidswedstrijd (slalom en achteruitparkeren met aanhanger), pitstop (banden verwisselen van een echte auto) en een race met alle deelnemers. Ook de beoordeling van het uiterlijk van de skelter telt mee in de uiteindelijke resultaten. Bij de verschillende wedstrijden worden mbo-studenten van ROC Friese Poort Drachten ingezet als juryleden. Ook zullen zij waar nodig technische ondersteuning bieden bij de opbouw van de skelters. Speelse manier De wedstrijden zijn opgezet om techniek onder de aandacht te brengen bij jonge leerlingen en ze te activeren om met techniek bezig te zijn. ,,Het mooie hiervan is dat het op een heel speelse manier gebeurt'', zegt wethouder Van der Leck. ,,Daarom doen ook wij als gemeente aan deze race mee. Wij hebben een skelter betaald en het team dat aan ons verbonden is wordt gekoppeld aan de gemeentelijke garage aan de Tussendiepen. Daar kunnen de leerlingen terecht als ze een keer ruimte nodig hebben of als er bijzondere bewerkingen uitgevoerd moeten worden. Ik zal het proces de komende maanden blijven volgen en ik ben heel benieuwd hoe het bij de race in maart zal gaan.'' Aan de race wordt meegedaan door teams van de mbo-scholen csg Liudger MAVO2 en KB/BB3 uit Drachten en Liudger Waskemeer, osg Singelland KB/BB2 en TL/GL3 uit Drachten en Singelland Burgum, Gomarus College Drachten en christelijke Mavo De Saad uit Damwâld. Voor de sponsoring hebben zich opgegeven de bedrijven Leenstra, Neopost, Variass, Philips, Irmato, BD Kiestra, Norma, Delta Instrument, SMST en de gemeente Smallingerland. Voor een van de bedrijven was vanmiddag nog geen school, omdat een van de deelnemende teams zich op het laatste moment terug heeft getrokken. ,,Daar proberen we nog een nieuwe kandidaat voor te vinden'', aldus Klaas Kort, opleidingsmanager Middenkader Engineering op Friese Poort. ,,Dit is een landelijk project en wij hoorden vooraf dat het al heel goed zou zijn als we vier of vijf deelnemers bereid zouden vinden, dus met dit resultaat zijn wij meer dan tevreden.'' Oud-leerling Het team van Liudger Splitting werd door Van der Leck gekoppeld aan Leenstra, lasbedrijf en machinebouwer aan de Tussendiepen.  De kennismaking levert meteen gespreksstof op, wanneer het schoolteam kennismaakt met voorman/planner Jan Veenstra van het bedrijf. Hij blijkt zelfs een oud-leerling van de school te zijn. ,,Ja, dat treft, ik ha froeger sels noch op dy skoalle sitten, al hiet it doe gewoan noch ambachtsskoalle'', zegt Veenstra. Geen van de teamleden wet precies hoe een en ander nu verder in zijn werk gaat en wat de partners van elkaar kunnen verwachten. ,,Mar sy kinne by ús terjochte foar wurk en materiaal en kinne ek altyd delkomme as der in probleem is'', biedt Veenstra aan. Leerkracht Sierd van der Meer uit Drogeham hoopt dat het project breder ingevuld kan worden dan met het voorgestelde team van zes leerlingen. ,,Wy dogge der mei de hiele klasse oan mei. De iene is goed yn it meitsjen fan filmkes, de oare kin better laskje, sa kinne se by toerbeurt meidwaan. Ek de tredde en fjirde klasse kinne wat ús oangiet wol oanslute.'' Stagelopers Vervolgens gaat het gesprek tussen schoolteam en Veenstra over stages. Het blijkt dat Leenstra die in het verleden wel van Liudger heeft gehad, maar de laatste jaren niet meer, omdat ze te jong waren. ,,Staazjerinners by ús moatte fan de Arbo sechtjin jier of âlder wêze, ik leau dat dat it probleem wie. Oars meie se noch net flekse en laskje en sa.'' Het gesprek gaat er nog even over door, omdat de leerlingen op school wel met de haakse slijper en het lasapparaat mogen omgaan. ,,Miskien is der wol wat mear mooglik. Kom marris del, wy kinne der wolris oer prate'', zegt Veenstra. Het is een prima voorbeeld van de gewenste neveneffecten van het project, zegt wethouder Van der Leck. ,,Het doel is die race met de skelters, maar ondertussen laat je kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en zorg je dat mensen elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dit project verbindt overheden, onderwijs en ondernemers en dat werkt heel praktisch.'' Voor de race is een speciale Facebookpagina gemaakt.