Jonge mantelzorgers toch nog in de wolken op vliegdag FLY4U

DRACHTEN - Ruim 120 jonge mantelzorgers hebben zaterdagmiddag een korte vlucht gemaakt boven Drachten, Eastermar, Rottevalle en Houtigehage. De rondvlucht maakte deel uit van de feestdag die FLY4U op Vliegveld Drachten aanbood aan Fawaka.

Tekst en foto's Fokke Wester Het leek er vanochtend heel lang op dat het vliegen niet kon doorgaan. De zon liet zich niet zien, de lucht was grijs en het zicht was te beperkt om de vijftien vliegtuigen de lucht in te laten gaan. Pas rond een uur vanmiddag konden de eerste vliegtuigen echt de lucht in. Rond drie uur moest even een pauze worden ingelast vanwege een bui, maar daarna kon opnieuw het luchtruim worden gekozen. Eén vliegtuigje kon meerdere personen vervoeren, alle andere waren tweezitters. Via een strak schema konden alle jongeren vanmiddag mee de lucht in. Heel Friesland Gelukkig was er op de airstrip ook vanochtend al genoeg te doen voor de 120 jonge mantelzorgers, die de uitnodiging van Fawaka hadden aangenomen. Bij Fawaka zijn 200 jongeren uit heel Friesland aangesloten. Het gaat om jongeren in de leeftijd van tien tot twintig jaar, die mede zorgdragen voor een zieke moeder, vader, broer of zus. De 200 leden vormen nog geen fractie van het aantal werkelijke mantelzorgers, weet Francien Bekius van Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum, waaronder Fawaka valt. Volgens officiële cijfers heeft een op de vijf jongeren te maken met ziekte, een psychische stoornis of verslaving binnen zijn of haar gezin. ,,Dat binne sitewaasjes dy't behoarlik bepalend binne foar dyn libben. Guon bern komme troch dy soarch foar de oar net iens oan puberjen ta. Dat komme se letter dochs wer tsjin. De jongeren treffe hjir lotgenoaten. Miskien prate se der net iens oer, mar se snappe mekoar, se hoege neat út te lizzen.'' Surinaamse groet Fawaka is een Surinaamse groet, die betekent 'Hoe gaat het met jou?' Want die vraag wordt veel te weinig gesteld aan jonge mantelzorgers, zegt Bekius. ,,De oandacht is altyd rjochte op it sike famyljelid, no giet it om de jongere sels, dy stiet dizze dei yn it middelpunt.'' Fawaka heeft elk jaar een Fundag, om even de ziekte te vergeten en de zorgen aan de kant te schuiven. Zo groot als zaterdag is er nog niet geweest. Eerdere Fundagen speelden zich onder andere af bij Beeld & Geluid in Hilversum, het Dolfinarium of in een pizzeria. ,,Mar dan giet it faak om lytsere groepkes. Omdat Fawaka no tsien jier bestiet, ha wy der ek in bytsje in reüny fan makke.'' De bijzondere vliegdag op de Drachtster airstrip werd voor de derde keer georganiseerd door Stichting FLY4U. Fly4U is opgericht door Karsten Dijkstra uit Zwolle. Hij komt oorspronkelijk uit Leek en is na zijn verhuizing lid van de vliegclub in Drachten gebleven. Dijkstra kwam op het idee voor Fly4U nadat hij een paar keer met een groepje jongeren had gevlogen. ,,Het ging om jongeren die een positieve impuls wel konden gebruiken. Dat is ook het uitgangspunt gebleven. Samen met een aantal piloten en een heleboel vrijwilligers willen we met deze vliegdagen jongeren een fijne dag bezorgen. Ze gaan met een piloot mee de lucht in, vliegen een rondje en mogen ook een stukje zelf sturen.'' Echt pittig De eerste twee vliegdagen werden jongeren uitgenodigd die in de knel zitten, vanwege de financiële situatie van hun gezin of omdat ze in pleeggezinnen moesten worden opgenomen. De deelnemers werden daarvoor aangemeld door gemeenten en door maatschappelijke organisatie die zich bezig houden met armoedebestrijding, zoals het Leger des Heils en de Voedselbank. Met Fawaka was er al langer contact. ,,Jonge mantelzorgers hebben het echt pittig. Als je flink moet meedraaien in de huishouding, heeft dat invloed op je jeugd. Wij bieden ze een programma vol activiteiten en ontspanning aan. Hier beleven ze de dag van hun leven.'' Omdat vanochtend nog niet gevlogen mocht worden, konden de jongeren rustig meedoen met de andere activiteiten, zoals djembéles door Mustafa, boogschieten met leden van Fryskewâld uit Surhuisterveen, freestylen met rapper Jan Peters en graffiti-spuiten met Dickie Dik. Ze konden een rondrit maken in een bijzonder vervoermiddel, waaronder enkele antieke wagens, maar ook een paar moderne sportwagens. Op het terrein mochten ze trampoline-bungeejumpen, balschieten en de brandspuit bedienen. Verder konden deelnemers zich laten opmaken en aankleden voor een fotoshoot. Angelmansyndroom Nykle Prins (13) en Wybe Meinema (16) uit Metslawier mochten beiden al vast even plaatsnemen in de cockpit naast vlieger Wietze Lei uit Dokkum. Allebei hebben ze thuis te maken met een broer die door een aandoening ernstig beperkt is in zijn mogelijkheden. ,,Myn broer hat as poppe hersenvliesontsteking hân. Dêrtroch is er dôf wurden en hat er in hersenbeskadiging oprûn'', vertelt Wybe. De broer van Nykle heeft het Angelmansyndroom. Hij kan niet lopen en niet slikken. Beide jongens besteden thuis veel tijd en aandacht aan hun broer en helpen mee om voor hem te zorgen. De Fundag op het vliegveld bevalt hen wel. ,,It is leuk om der efkes út te wêzen. Ik gean faker mei, sa faak as it kin'', zegt Wybe. ,,Wy krije minder oandacht thús, mar wy binne net silich. Wy ha soms wol rúzje, mar wy ha thús ek in hoop lol'', vult Nykle aan. Flean te min Wietze Lei geniet er van om de jongens zijn vliegtuig te laten zien. ,,It is leuk om oare minsken wat te bieden. Ik ha dit fleantúch no twa jier, mar ik flean der eins fierstente min mei.'' De piloten worden niet betaald om mee te doen, ze krijgen alleen een minimale vergoeding voor de brandstof. Karsten Dijkstra: ,,Het is bijzonder om te zien wat een rondje vliegen met iemand doet. Ook al organiseren we deze dag voor de derde keer, opnieuw was ik ontroerd door de reacties van deze jonge mensen. Om hun gezicht te zien stralen zodra ze die cockpit weer uitkwamen. Ik ben blij dat wij als piloten en grondpersoneel van Vliegclub Fryslân deze dag kunnen organiseren voor kwetsbare jongeren. Volgend jaar zeker weer!” Kijk voor meer informatie op www.stichtingfly4u.nl en www.fawaka.nu