Buurtbemiddeling Friesland lost 52 procent van aantal hulpvragen op

FRIESLAND -   Buurtbemiddeling Friesland heeft in 2013 133 hulpvragen gekregen om een burenconflict op te lossen. Daarvan werden 125 gevallen in behandeling genomen. In 52 procent van de zaken werd een oplossing gevonden.

Geluidsoverlast - door spelende kinderen, slaan met deuren en bijvoorbeeld tv-overlast -, intimidatie en pesterijen waren respectievelijk de meest voorkomende klachten. De aanmeldingen kwamen vooral via de politie, woningbouwverenigingen en buurtbewoners zelf. Wel zijn er in Friesland procentueel fors minder zaken opgelost dan in de rest van Nederland. Landelijk zijn in 2013 namelijk 68 procent van de hulpvragen opgelost. Vijf zaken werden doorverwezen. Terwijl bij drie andere een eerste gesprek al voldoende bleek. De zaken die niet in behandeling zijn genomen, heeft Buurtbemiddeling Friesland doorverwezen naar bijvoorbeeld de sociale wijkteams, Talant en de GGZ. Dat betrof situaties rondom onder andere verslavingszorg en psychiatrische problemen. Dat valt buiten het werkveld van Buurtbemiddeling Friesland. De zaken die niet konden worden opgelost, betrof onder meer al langere spelende situaties. Daarnaast waren mensen in meerdere gevallen niet bereid om mee te werken. “Om dat soort zaken toch te kunnen oplossen, is Buurtbemiddeling Friesland gestart met scholing en training. Dat moet leiden tot betere gesprekken en tot wel een oplossing”, zegt Jelle Lammers, coördinator Buurtbemiddeling Friesland. Van de 125 zaken waren er 108 zaken in Leeuwarden. De overige 17 zaken waren in de gemeenten Heerenveen (3), Súdwest-Fryslân (2), Franekeradeel (2), Middelsee (2), Dongeradeel (5), Dantumadiel (1) en Opsterland (2). Vanuit de gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Ferwerderadiel en Littenseradiel kwamen geen hulpvragen. Overigens is het aantal hulpvragen van 2013 een stijging ten opzichte van 2012. Destijds waren er 104 aanmeldingen en werd vijftig procent van de gevallen opgelost. Lammers: “De stijging van het aantal aanmeldingen bewijst dat buurtbemiddeling voorziet in een behoefte en door steeds meer mensen en organisaties gevonden wordt.”