Wie A zegt, zegt ook PM

LANGWEER - De eerste dagzege voor het Akkrumer skûtsje kan in de boeken na een puike wedstrijd op de Langweerder Wielen. Donderdag werd de droom bewaarheid voor schipper Pieter Meeter die eerder afscheid nam van Bolsward na daar veertig jaar verankerd te zijn geweest. “Geweldich moai en dat nei in prachtige dei”. Veel fans blijken nog aldoor te moeten wennen aan de overgang van de B als zijn zeilteken naar een kunstig A waarin ook de initialen van de schipper zijn verwerkt.

Een in totaal honderdtachtigtal zeilers op veertien schepen genoot donderdag volop nadat Piet Paulusma bij het palaver al een schot voor de boeg gaf. “Moarn wurdt it allegearre wat minder. Dat, jim moatte it der hjoed mar even fan nimme”. Genieten deden de mannen in een strijd met ideale omstandigheden. Bij windkracht vier tot vijf met een oostelijke en soms schiftende wind koersten ze vanuit een nauwe hoek massaal naar het viaduct waar de bovenwindse boei eenzaam wachtte. Vanwege een aanhalende wind adviseerde de wedstrijdleiding hen zwemvesten te dragen. Pechvogel bij de start was direct al Jeroen Pietersma die met het Drachtster skûtsje een startton ramde. Hij moest noodgedwongen een extra slag maken. Pas na drie omgangen in de driehoeksroute met aan bakboordszijde te ronden boeien wist hij zich in de staart van de middenmoot te nestelen. De dagtitel voor Akkrum kwam pas heel laat binnen bereik door de Lemsters als behoedzame voorzeilers. Halverwege de wedstrijd met lange slagen trok Pieter Meeter zijn conclusie: ‘’Licht oanfolle”. Schade- en protestvrij zeilde hij zich naar de voorrangspositie. Zijn voorbeeld deed volgen voor Gerhard Pietersma van Earnewâld. De Lemsters moesten zodoende genoegen nemen met een leuke derde plaats na twee volle routes heer en meester te zijn geweest. Een bijzondere dag beleefde Alco Reijenga van Heerenveen. De jongste en nieuwbakken schipper klasseerde zich als vijfde na in de tweede route kort de vierde plaats te hebben bezeild. “Ik wol it skip wer by de earste trije bringe”, uitte hij na afloop met een hoopvolle stem voor de omroepmicrofoon. Zijn ruim ervaren broer Dirk Jan verloor gaandeweg posities met Oeral Thús van Joure. Ook het verwisselen van zijn fok sorteerde geen effect. Hij sloot, komende vanaf een tiende plaats bij de tweede bovenwindse boei, de hekken bij de finish. Uitslag vijfde SKS-zeilwedstrijd op de Langweerder Wielen: 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 2. Earnewâld, Gerhard Pietersma; 3. Lemmer, Albert Visser; 4. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 5. Heerenveen, Alco Reijenga; 6. Grou, Douwe Azn. Visser; 7. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 8. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 9. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 10. Drachten/d’ Halve Maen, Berend Mink; 11. Drachten, Jeroen Pietersma; 12. Stavoren, Auke de Groot; 13. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter; 14. Joure, Dirk Jan Reijenga. (Foto’s: Jelle Raap)