Protestzaak over zeiljuichpak

VEENHOOP - Dé kers op de taart kreeg Johannes Meeter van Langweer maandag niet op zijn tafel na een voor hem soepele zeilwedstrijd op De Veenhoop bij Drachten. Als enige betwistte hij vlak na het finishschot voor Douwe Albertszn. Visser van Grou diens leiderspositie. In een zeldzame protestzaak - over de volgorde bij de finish - gaf de jury Meeter als tweede binnenkomer geen hard ongelijk. Zijn protest voldeed namelijk formeel niet aan de vereisten, zodat het niet op inhoud behoefde te worden beoordeeld. Hij bleef hierdoor in de schaduw van dagkampioen Douwe Visser staan, met een les extra.

SKSVEENHOOPWED201401 De wedstrijd met een ellipsvormige baan kende na de sleepstart vanuit het Grietmansrak nauwelijks variatie. ‘’Wy nimme fanôf de sleepstart de tiid op. Yn de sleep dogge wy de klokken oan”, gaf wedstrijdleider Albert de Vries de schippers mee over het alternatief voor een soort tijdrace. ‘’At jim by de finish it Grietmansrak net besile kinne, ha wy de tiidopnames achter de hân”. De schippers namen hiermee genoegen tijdens het palaver, nadat weerman Piet Paulusma een oostelijk tot noordoostelijke zei te voorzien. “Wy ha hjir net ien startline, mar oer trijehûndert meter fjirtjin ferskillende startlinen”, gaf Anne Hoekstra van de stichting wedstrijdcommissie Drachten-Veenhoop hen al mee. De matte wedstrijd met weinig wisselingen in de vlootvolgorde in de eerste omgangen kende alleen in de slotfase een vurige strijd. Douwe Alb.Visser nam met Johannes Meeter als naaste concurrent stevig de koppositie in. De derde en vierde plaats in het dagklassement werden tot de laatste meter zwaar bevochten door Teake Klaas van der Meulen van Woudsend en Gerhard Pietersma van Earnewâld. De Earnewâldsters wonnen de afsluitende fase nipt. Door de plagerige regen kwam er in vergelijking met andere jaren weinig publiek op het evenement af. Qua vorm en qua inhoud was deze wedstrijd niet spectaculair. Historisch boeiend blijft de leidersrol in het voorlopig eindklassement. Na aftrek van de slechtste wedstrijd leidt Grou deze met Langweer: elk 0,9 wedstrijdpunt. Gewoon voor Grou, lux voor Langweer. Het belang elkaar de loef af te steken op het water of op de wal is dus groot. Dagklassement: 1. Grou, Douwe Albertszn. Visser; 2. Langweer; Johannes Meeter; 3. Earnewâld, Gerhard Pietersma; 4. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 5. Joure, Dirk Jan Reijenga; 6. Akkrum, Pieter Eldertszn. Meeter; 7. Leeuwarden, Pieter Eldertszn. Meeter; 8. Stavoren, Auke de Groot; 9. Drachten, Berend Mink; 10. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 11. Drachten, Jeroen Pietersma; 12. Heerenveen, Alco Reijenga; 13. Huizum, Lodewijk Hidzerszn. Meeter; 14. Lemmer, Albert Jzn. Visser. (Foto's: Pier van der Heide)