IFKS-2013: Leenvorst Arend Wisse de Boer excelleert

STAVOREN - Met het Langweerder leenskûtsje De Twee Gebroeders heeft Arend Wisse de Boer uit Sneek zich in de A-klasse maandag op het IJsselmeer bij Stavoren naar de top gezeild. ,,Wy rûnen net hurder, mar wol heger as Jelle Talsma”, vertelde hij over De Jonge Jan van Talsma uit Warten die vlak na hem finishte. De voorsprong in tijd voor De Boer was overweldigend. Zijn koppositie in de wedstrijd bleef over alle routes onbetwist met een schip dat anderen “muoilik oan ‘e praat krije kinne’’. Hij promoveerde eerder vanuit de C- naar de B- en vervolgens naar de A-klasse met Oude Zeug. Dit skûtsje, met nu Ulbe Rienkszn. Zwaga uit Vegelinsoord aan het helmhout, kwam in de C-klasse niet verder dan een zesde plaats.

In de Olympische baan werd vooral fel om de derde, vierde en vijfde plaats gestreden. Zo rondde Eastermar met de gebroeders Tadema in de eerste route nog als derde de bovenwindse boei. Bij het neerwaartse rak in de lus moesten zij hun meerdere erkennen in Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets. Deze zakte over de eerste route van een vierde naar een vijfde stek, maar Regts kon na een prachtig duel met Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst zich weer bij de twee koplopers aansluiten. In het slot van de wedstrijd kwam Zijsling langszij en pakte daarmee de derde dagprijs. De mannen bleven constant in elkaars buurt. De enige die hen uit elkaar had kunnen drijven, was Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer. Hij wist zich op te werken van een achtste naar een zesde plaats over de eerste drie wedstrijdrakken en finishte uiteindelijk als vijfde voor Eastermar. Met windkracht 2 tot soms 3 kon er prima worden gezeild, hoewel de wind uit z/zw ’s ochtends licht schifterig was en later ruimde. Jeroen de Vos van Eelkje II uit Amsterdam en Wietse Bandstra van Singelier uit Stavoren moesten door toedoen van een verloren protest elk zeventien punten bijschrijven. In de B-klasse gaf kampioenskandidaat Froukje Meijer met Jonge Jasper uit Franeker opnieuw goed partij. Zij klasseerde zich als tweede tussen De Zes Gebroeders van Klaas Kuperus uit Makkum en De Eenvoud van Remy de Boer uit Harlingen.Debuterend schipper Tim Roosgeurius uit Kootstertille boekte met Wâldwiif zijn eerste zege in de C-klasse. De ‘mannen fan de wâlden’ liepen na It Swarte Wiif van Jaap Hofstee uit Tijnje en Verwisseling van Bas Krom uit Yndyk als derde binnen. Na een zesde plaats bij de openingswedstrijd blijkt dat de Tilsters een goede slag hebben geslagen als promotieteam voor de wâlden. Dankzij een puike start won Sietse Broersma uit Heeg de strijd bij A-Klein. Tweede werd Hoop op Welvaart van Arnold Veenema uit Sneek en derde Stad Harlingen van Sikke Tichelaar uit Harlingen. Deze klasse had het meest te duchten van de schifterige wind. Komende woensdag kunnen de mannen van A-Klein tweemaal aan de bak, omdat de door superwind en zware deining teloorgegane wedstrijd op Hindeloopen dan wordt ingehaald. Op Heeg worden dinsdag voor de A-klasse twee wedstrijden georganiseerd. Ook voor deze topklasse geldt een herkansing na het afgelasten van het evenement voor hen op Hindeloopen. Met een verwachte wind uit het noordwesten wordt dat een bloednerveuze strijd met vooral voordeel voor de lichtere schepen. Daarmee liggen de kaarten voor dit seizoen weer voor iedereen open op tafel. (Foto’s: Jelle Raap)