Kribbighedenloos skûtsjejaar publiekstrekker

SNEEK - “It wie geweldich”. Als vanouds roemde Commissaris der Koning drs. John Jorritsma vrijdagavond bij het slotfeest van de SKS het skûtsjesilen. Zijn gevoelens hierbij drukte hij ditmaal uit in twee woorden die naar zijn mening veelzeggend zijn: “Gjin kribbichheden en kribbichheid is sa’n moai Frysk wurd”.

Alles wat je in het gewone leven tegenkomt, balt zich samen in de skûtsjestrijd volgens SKS-voorzitter Peter de Jong: “Striid, leafde, freugde, triennen, wille”. Als zeer bijzonder bestempelde hij het eerbetoon dat de skûtsjeschippers en hun bemanning brachten aan de slachtoffers van de vliegtuigramp MH17. Tot op de dag van vandaag, zo memoreerde hij, ontvangt zijn organisatie hiervoor bedankjes van betrokkenen. “In pikefelmomint. In momint om nea te ferjitten”. Over de wedstrijddagen liet hij zich opvallend positief uit. “Alle wedstriden wiene pronkjes. Wy bin’ der noch net en sille fan ’t hjerst wer om tafel”. Het bezoekersaantal stemde hem eveneens tevreden: 125.000 hebben de elf wedstrijden lijfelijk bezocht, terwijl er onder meer via track & tracé wereldwijd nog eens 125.000 fans worden bereikt. “ Wat dogge yn in fjirtjin dagen dogge se by Hearrenfean en Cambuur moannen oer”, fluisterde hij iedereen luid in. Vooraf sprak burgemeester Hayo Apotheker van Súd-Fryslân in vlekkeloos Fries over zijn hoofdconclusie rond het algemeen kampioenschap: “It hoecht net altyd Douwe Visser te wêzen, mar it is wer in Douwe Visser en dát docht ús wol goed”. Hij doelde hier op het onttronen van Sneek die de erekrans in elk geval voor een enkel jaar laat liggen voor de Grouster naam- en familiegenoot. De voorbije veertien dagen omschreef hij als Friese topweken in ‘de simmerhaadstêd fan Fryslân’: Sneek. De provinciale stimuleringsprijs, € 500, overhandigde de Commissaris der Koning deze keer aan Lodewijk Hzn. Meeter van het Huizumer skûtsje. Namens de Rabobanken vertrouwde Bert Roman ‘it sulv’ren skûtsje’ toe aan de gespierde handen van Douwe Visser van Grou. Vooraf stond ook hij stil bij het massale eerbetoon aan de slachtoffers van de vliegtuigramp. “Bijzonder respectvol”. De provinciale wisselprijs, een gegraveerde schaal, werd door Jorritsma onder oorverdovend applaus uitgereikt aan Grou. Deel vormend van een bijzondere act met veertien Friese schonen namen de winnende schippers vervolgens de krans en bloemen in ontvangst en samen met hun concurrenten de kampioenswimpel. Einduitslag: 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 36,6; 2. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 46,8; 3. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 51; 4. Lemmer, Albert Visser, 62; 5. Joure, Dirk Jan Reijenga, 62,9; 6. Akkrum, Pieter Eldertszn. Meeter, 66,2; 7. Stavoren, Auke de Groot, 70; 8. Langweer, Johannes Meeter, 70,9; 9. Drachten, Berend Mink 71,9; 10. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter, 73; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 75; 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 75,9; 13. Huizum, Lodewijk Meeter, 99; 14. Heerenveen, Alco Reijenga, 107 punten. (Foto’s: Jelle Raap)