Japanse capriolen ontsieren skûtsjesilerij

ELAHUIZEN - Dirk Jan Reijenga van Joure werd vrijdag woest over het diskwalificeren van zijn Oeral Thús, nadat hij vlak achter Grou op de kalme Fluezen binnenliep. De wedstrijdcommissie besloot hem niet af te laten schieten als tweede vanwege een zogeheten dipstart na het strijken van de gele vlag met zwarte stip. “Jimme, jimme hiene ús oanroppe moatten by de start”, brulde Reijenga over het water naar de mannen die direct achter de finishlijn hem tekst en uitleg over zijn diskwalificatie gaven. Na hoor en wederhoor door de jury won de lichtrood bebaarde schipper zijn protest. Uit niets bleek namelijk dat hij te vroeg over de startlijn was gescheerd en een onbetwiste tijdregistratie ontbrak.

De manier van starten met een gele vlag met zwarte stip werd voor de eerste keer gehanteerd. Achterliggende gedachte hierbij is valse starts en dus tijdverlies tot een minimum te beperken. Schippers zijn na het strijken van de zogenoemde ‘Japanse vlag’ verplicht in de laatste minuut voor de start achter de startlijn te blijven. Als ze te vroeg in de echte baan zeilen, moeten ze buitenom op de vloot aansluiten en de startlijn alsnog passeren. “Jim kinne my mear fertelle. As in skipper werom moat, moat dat ek mei in boerd op it startskip oanjûn wurde. Dat is net bard”, aldus Reijenga. Hij kreeg het gelijk aan zijn kant, maar zou zonder protest in te brengen de zwaarste verliezer zijn geweest. De zware boodschap voor hem bij de finish kwam als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen deelde de pret van een wedstrijd met een nerveuze wind met even spannende wisselingen. Zo leidde ‘Douwe Grou’ in en vanaf het eerste rak, maar kwam ‘Douwe Sneek’ bij de tweede bovenwindse boeironding langszij. Het afsnoepen van de dagzege werd evenwel door de Grousters al voor het ingaan van de tweede route afgeblokt. De Snekers bleven tot de laatste rakken een goede tweede, totdat Joure vanaf de zesde plaats in de voorhoede doordrong. Dirk Jan Reijenga werd evenwel niet afgeschoten, hoewel hij door een enorme vechtlust in de slotfase tussen Grou en Sneek de finishlijn wist te passeren. Huizum behaalde met Lodewijk Meeter aan het roer een klinkend succes: bijna twee routes derde en als vijfde binnenlopend. “It slappe gedôch moat marris oer wêze”, aldus Lodewijk Hdzn. Meeter. “Plat derfoar en sa heech mooglik”. De strijd met een lichte van noordoost naar zuidwest draaiende wind kende een ongekende vurigheid. Dat kwam vooral tot uiting in een woeste scheldkanonnade in de richting van Langweer. Deze zou volgens enkele Lemsters de bovenwindse boei hebben geraakt. In een tintelende regenbui galmden de wilde woorden over het water, maar zonder resultaat. Met de hand over het hart accepteerde iedereen het lichtjes raken van de boei door Stavoren in het eerste opgaande rak. Stavoren droeg immers de rode lantaarn.. Auke de Groot bezeilde daarna langdurig een negende positie om uiteindelijk als achtste binnen te lopen. De vaargeul vormde deel van de route met zeer lange slagen. De wedstrijdcommissie op Elahuizen is de enige die ‘het recht van vaargeul’ met de provincie in een document heeft vastgelegd en ondertekend. “Foar it útsetten fan in moaie sylrûte is dit in noflik rjocht”, aldus Ekke Atsma. ‘’Wy wolle it net kwyt, al sille wy wol de iennichste bliuwe. Sa’n rjocht wurdt net mear festige”. Het recht houdt in dat tijdens de wedstrijd de skûtsjesilerij boven de beroepsvaart gaat en de provincie het terrein dient af te (laten) bakenen. De wedstrijdcommissie bestond dit jaar uit Wouter van Berkum (voorzitter watersportvereniging De Fluessen), Wiebe Hoitema, Maartsje Hellendoorn, Bertus Stalman, Sieb Henstra, Theunis de Vries, Ekke Atsma en Lieuwe de Jong. Uitslag zesde SKS-zeilwedstrijd op Elahuizen: 1. Grou, Douwe Azn. Visser; 2. Joure, Dirk Jan Reijenga; 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 4. Langweer, Johannes Meeter; 5. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter; 6. Lemmer, Albert Visser; 7. Drachten, Jeroen Pietersma; 8. Stavoren, Auke de Groot; 9. Earnewâld, Gerhard Pietersma; 10. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 12. Akkrum, Pieter Eldertszn. Meeter; 13. Heerenveen, Alco Reijenga; 14. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink. (Foto’s: Henk Bootsma/Jelle Raap)