Renovatie interieur MFC Trefpunt Hallum voltooid

HALLUM - Na meer dan een jaar klussen, hebben vrijwilligers het MFC Trefpunt in Hallum van binnen een andere 'look' gegeven. De wanden zijn geschilderd, er is nieuw meubilair aangeschaft, de verlichting is aangepast en de gymzaal heeft een nieuwe vloer gekregen.

De financiering van deze renovatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad, omdat het oorspronkelijke plan om het Trefpunt uit te breiden niet doorging. De collegepartijen van Ferwerderadiel waren niet bereid om een bijdrage te leveren, waardoor de cofinanciering van onder andere de provincie ook niet doorging. Toch heeft het Trefpuntbestuur besloten om het interieur op te knappen.
Ook de vroegere Sisaruimte voor de buitenschoolse opvang is omgetoverd tot een prachtig zaaltje voor vergaderingen en kleine feestjes en de centrale hal beschikt over een loungehoek. Dit alles is mogelijk gemaakt door bijdrages van het Oranjefonds, de Woningstichting Noord West Friesland, de Rabobank LNWF, Dorpsbelang Hallum en het P.W. Janssen’s fonds. De vernieuwde gymvloer is deels betaald door een bijdrage van de Stichting Federatie Dorpshuizen Ferwerderadiel.
Hoewel deze bijdrages niet alle kosten hebben gedekt en er nog genoeg wensen blijven, zijn het bestuur en de beheerder trots op het behaalde resultaat, dat grotendeels door de inzet van vrijwilligers tot stand is gekomen. Op 5 februari
2016, zal in het Trefpunt gezellige inloopavond worden gehouden, waarbij alle dorpsgenoten worden uitgenodigd om het resultaat te bekijken.