Streekomroep RTV NOF krijgt Skouderklopke 2015

DE WESTEREEN - De vrijwilligers van streekomroep RTV NOF voor Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. weren zaterdag verrast door politieke partij Dantumadiel ’82. Terwijl de vrijwilligers druk bezig waren met de uitzendingen, overviel een delegatie van de partij de programmamakers van de Weekend Nieuwsshow.

Dantumadiel ’82 zet elk jaar een vrijwilligersorganisatie in haar gemeente in het zonnetje om te laten zien, dat het werk wat gedaan is, gewaardeerd wordt. Bij RTV NOF zijn op dit moment ruim 125 vrijwilligers actief op het gebied van radio, tv en internet. ,,De meiwurkers fan RTV NOF soargje derfoar dat wy allegearre op ‘ e hichte weze kinne fan datjinge dat der yn us omkriten bart. RTV NOF bringt it us op radio, televyzje en fia internet. Tige tank foar alle tiid dy’t jimme der yn stekke en derom dit skouderklopke", schreef Dantumadiel ’82 op een oorkonde met bijbehorend geldbedrag van €82,00, die live op de radio werd uitgereikt. Foto's: RTV NOF