Douwe Hoogland-prijs voor NME-Centrum De Klyster

BURGUM - De Douwe Hoogland-prijs is vrijdagmiddag 18 december uitgereikt aan Natuur- en Milieueducatiecentrum De Klyster. Het NME-Centrum van Noordoost-Fryslân ontving deze prijs tijdens een bijeenkomst van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) in Eastermar voor hun project om de bijenstand en de biodiversiteit in bermen te bevorderen. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 250 euro.

De stimuleringsprijs is vernoemd naar oud-voorzitter Douwe Hoogland van de NFW, een collectief van agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân. Bij het afscheid van de betrokken Hoogland als NFW-voorzitter in 2015, is deze prijs in het leven geroepen. Doel is het draagvlak en de betrokkenheid van jeugd, burgers en andere doelgroepen bij het landschap te stimuleren en daarmee ook bij het natuur- en landschapsbeheer door de agrariërs in de Noardlike Fryske Wâlden. De eerste prijswinnaar is NME-Centrum De Klyster, dat arrangementen en lesmateriaal op het gebied van natuur en duurzaamheid voor het onderwijs verzorgt in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De Klyster zet zich in om jongeren in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, ze de natuur te laten ervaren en ervan te laten genieten. De jury, bestaande uit Douwe Hoogland, NFW-bestuurslid Tjeerd van der Meulen en algemeen secretaris Ingrid van Huizen van de NFW, stelde unaniem voor de prijs toe te kennen aan het project van De Klyster om de jeugd bewust te maken van groeiende en bloeiende planten en bloemen in bermen en daarmee ook positief bij te dragen aan de leefomgeving voor de bijen.