Dokkumse ontvangt Koninklijke Onderscheiding

DOKKUM - Uit handen van burgmeester Marga Waanders, ontving Wija Jansma-Meems afgelopen vrijdag een Koninklijke Onderscheiding. Zij werd benoemd tot tot lid in de orde van Oranje Nassau voor de vele maatschappelijke doelen waar zij zich tijdens haar leven voor in zette en nog steeds zet.

Mevrouw  Jansma (82) werd  in Dokkum geboren. Zij was vrijwilliger bij en rayoncontactvrouw van de afdeling Anjum van de Nederlands Christelijke Vrouwen Bond (NCVB), alsmede bestuurslid en gedurende zeven jaar voorzitter van het rayon. Ook verrichte zij hand- en-spandiensten in de huiskamer en bezocht zieke bewoners.
Tot op heden is Mevrouw Jansma-Meems  leider van het winkeltje. Zij heeft de leiding over de vrijwilligers, staat achter de kassa en zorgt ervoor dat mensen die niet naar de winkel kunnen komen wekelijks de boodschappen krijgen. Ook assisteert ze wekelijks bij de maaltijden en helpt mevrouw eenmaal in de drie weken met het klaarzetten van de stoelen voor de kerkdienst en het ophalen en terugbrengen van de bewoners. Het begeleider bij de bingo en het verzorgen van hapjes en drankjes in het aansluitende borreluurtje en als vrijwilliger helpen bij de kledingverkoop behoort tot haar huidige werkzaamheden. Ze richt de zaal in, helpt de bewoners met passen en schenkt koffie en thee. Daarnaast verricht zij hand- en –spandiensten bij diverse activiteiten, onder andere bij optredens, paas- en kerstmaaltijden en de barbecue. De prachtige kerstboom wordt ook jaarlijks door Mevrouw Jansma  opgetuigd.
FOTO'S KOOS SCHERJON