Vrijwilligers gehuldigd in Meckama State

KOLLUM - De vrijwilligers van Meckama State uit Kollum kregen op dinsdag 15 december een speciale avond aangeboden als dank voor hun geweldige inzet van het afgelopen jaar. Vooraf werd er een indrukwekkende documentaire vertoond, waarin mensen met dementie werden gevolgd. Locatiemanager Hans Smorenburg benadrukte het grote belang van vrijwilligers en hoe ontzettend blij de medewerkers van Meckema State zijn met ieders inzet.

In de pauze  bood Dhr. Willem vd  Veen uit Veenklooster namens de ledenraad van de Rabobank  een cheque ter waarde van €200,00 aan, speciaal voor de vrijwilligers van Meckama State. Uit de praktijk weet hij hoe belangrijk vrijwilligers en mensen in de zorg zijn, vandaar dat de keuze hiervoor gemaakt is.
De volgende vrijwilligers vierden een jubileum: mevrouw A. Poeze, 12 ½ jaar. Als dank kreeg zij de gedichtenbundel 'Gisteren is Vandaag',  geschreven door Sonja Poelstra. Mevrouw J. van Kammen-Bosma, 25 jaar. Zij werd van harte gefeliciteerd met dit zilveren jubileum, als symbool kreeg zij een beeldje aangeboden van kunstenaar Corry Ammerlaan, wat dank uitdrukt. Als laatste werd mw. H. Beyert Luchtenberg gehuldigd met een 35 jarig jubileum. Heel bijzonder, zij heeft alle directeuren, bouwstadia en heel veel bewoners, vrijwilligers en personeel meegemaakt.Ook zij kreeg een beeldje als dank voor de vele vele jaren dat zij als vrijwilliger werkzaam is in Meckama State.
Na de huldiging stond er een geweldig buffet klaar. Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar en als afsluiter kon men een kerstpakket meenemen.