Restauratie walviskaak Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - De walviskaak in het centrum van het dorp Schiermonnikoog wordt gerestaureerd. Het is de onderkaak van een blauwe vinvis die op 6 maart 1950 in de Zuidelijke IJszee is geschoten. De walviskaak vertegenwoordigt een belangrijke episode uit de (recente) geschiedenis van Schiermonnikoog.

Op 27 oktober 1946  ging de walvisvaarder Willem Barentsz voor de eerste maal naar de Zuidelijke IJszee voor de vangst van walvissen. Jarenlang woonde de gezagvoerder, Klaas Visser, op Schiermonnikoog. Ook vele Schiermonnikogers voeren met de Willem Barentsz mee. De walvisvaart was na de tweede wereldoorlog dan ook jarenlang een belangrijke inkomstenbron voor veel eilanders. Dit tot 1964, toen Nederland zijn walvisquotum verkocht aan Japan. De walviskaak werd door gezagvoerder Klaas Visser uit het Zuidpool gebied meegenomen als souvenir en staat sinds 2 augustus 1951 prominent in het centrum van het dorp. Het is een markant en herkenbaar object in het dorp en één van de meest gefotografeerde objecten op Schiermonnikoog De kaak verkeert momenteel in slechte staat van onderhoud en moet op korte termijn worden aangepakt/gerenoveerd. Een daartoe gespecialiseerd bedrijf, Rhebergen Multihull Yachts uit Amsterdam, gaat dit werk verrichten. De eigenaar van het bedrijf komt regelmatig op Schiermonnikoog en heeft de walviskaak meerdere malen uitgebreid onderzocht en geïnspecteerd. De restauratie start begin 2016 en zal ongeveer twee maanden duren. Vrijdag 22 januari 2016 wordt de kaak van zijn voetstuk gehaald en vervoerd naar Amsterdam. Eind maart staat de walviskaak weer op zijn vertrouwde plek in het centrum van het dorp.