Ruimte voor kleine windmolens op Ameland

BALLUM - De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen haar gemeentegrenzen. In de welstandsnota, verplicht volgens de woningwet, beschrijft de gemeente op welke manier een bouwwerk past in de omgeving. Kleine windmolens moeten kunnen.

 De nieuwe Welstandsnota gemeente Ameland 2015 is maandagavond door de gemeenteraad aangenomen en ligt vanaf nu zes weken ter inzage. Eerder hield de gemeente twee inloopavonden waar slechts weinigen op afkwamen, terwijl de beoordeling van de welstand wel veel discussie oproept. Waarom mag die dakkapel niet en waarom moeten alle huizen beslist op dezelfde rooilijn staan. Eilanders die willen bouwen of iets willen verbouwen lopen daar nog wel eens tegenaan. Rudolf Teuben (A’82) pleit dan ook voor meer vrijheid en variatie. ,,Het kan best wat speelser”, is zijn visie. Teuben vindt het wel betreurenswaardig dat burgers geen gebruik maken van hun inspraakmogelijkheden.
André Tuil ziet de welstandsnota als behoudend. Hij vindt het prima dat Ameland moeite doet om de oude dorpskernen in stand te houden maar vraagt zich hardop af waarom de gemeente vasthoudt aan gele stenen en rode dakpannen. ,,Het wordt wat saai,” wat hem betreft. Tuil ziet buiten de dorpskernen graag meer variatie in bouwstijlen, wat juist Jan Wijnberg (ABA) een gruwel is. Hij wil liever geen futuristische bouwwerken. De welstandsnota biedt ruimte voor de bouw van kleine windmolens. Als ze maar lager zijn dan tien meter en in het buitengebied staan. Grote molens zullen er met de huidige regelgeving niet komen. Het doet Rudolf Teuben verzuchten dat de duurzaamheidsambitie van Ameland – Ameland wil in 2020 energieneutraal zijn op het gebied van energie en water – waarschijnlijk niet haalbaar is. André Tuil zegt het nog directer: ,,Zet er twee grote molens neer en je bent klaar.” Burgemeester Albert de Hoop, trekker van het grote zonnepark op het vliegveld bij Ballum, is positiever over de duurzame ambitie. ,,Natuurlijk gaan we die halen. We zijn al halverwege.”