Nieuwe logo CBS De Bining onthuld

WESTERGEEST - Het nieuwe logo van CBS De Bining is dinsdagmiddag onthuld. Eerst werd er een tamme kastanjeboom geplant, hierna volgde de onthulling door juf Ingrid en Nanning Wiersma. Juf Ingrid is de leerkracht die het langst verbonden is aan De Bining en Nanning is het jongste lid van de schoolfamilie.

Met het logo heeft de school we het volgende voor ogen. Kinderen ontwikkelen zich snel. Een school wil die ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren en begeleiden. Op De Bining vergelijken ze dat graag met het laten groeien van een boom, die heeft ook een goede verzorging en begeleiding nodig. De basisschool in Westergeest zorgt ook voor persoonlijke groei in een veilige en respectvolle omgeving en biedt onderdak en bescherming. Een school kan dat niet alleen; in alles zoekt ze de verbinding met ouders en het kind zelf. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen, maar door een intensieve samenwerking kunnen de onderwijskansen van de kinderen vergroot worden. Talentontwikkeling, het leren omgaan met anderen en evenwichtig in het leven staan: ieder kind verdiend de ruimte om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is, net als de boom uit het logo.