!mpulse Kollum gaat reanimatie-onderwijs geven

KOLLUM - !mpulse Kollum gaat structureel reanimatieonderwijs geven aan al haar leerlingen, docenten en andere teamleden. De school heeft hiertoe een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.

In de  laatste week voor de kerstvakantie (14 t/m 17 december) organiseert !mpulse Kollum een projectweek, de Communityweek, die in het teken van burgerschap en sociale integratie staat. In deze week wordt aan alle bovenbouwleerlingen reanimatie-les gegeven. Begin 2016 zijn de onderbouwleerlingen en de teamleden aan de beurt. De reanimatielessen worden vervolgens structureel in het onderwijsprogramma van de komende schooljaren opgenomen.   De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten.   Feiten en cijfers Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.   Meerwaarde voor leerlingen “Naast een diploma op het juiste niveau wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Leren reanimeren past perfect binnen deze missie.”, aldus Bea Kroeze (locatiedirecteur !mpulse Kollum).   Over de Hartstichting Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.   Over !mpulse Kollum !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, wil met uniek en eigentijds onderwijs laten zien dat leerlingen een vmbo-t, havo- of vwo-diploma kunt halen met méér waarde. Onderweg naar het diploma ontdekt de leerlingen tegelijkertijd wie hij of zij is en wat hij of zij wil en kan. Leerlingen ontwikkelen talenten, vaardigheden en creativiteit. De ambitie van de school is om iedere leerling uit te dagen in die talenten. Gepersonaliseerd actief leren en gedifferentieerd onderwijs zijn hierbij kernbegrippen. Naast een diploma op het juiste niveau krijgen leerlingen ook tools in handen om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Dit alles wordt gedaan in een veilig en verbindend leerklimaat. !mpulse Kollum staat bekend om de fijne sfeer op school. Wanneer een leerling zich prettig voelt op school kan hij of zij beter presteren. Daarbij vindt de school een goed contact en een open communicatie tussen leerling, school en thuisfront erg belangrijk.