150e aanmelding bij KEaRN Vrijwilligerscentrale!

BURGUM -   Feest bij de KEaRN Vrijwilligerscentrale: op 10 december (drie dagen na de nationale vrijwilligersdag) tikte de teller namelijk de 150e aanmelding aan! Dus al 150 personen die zich in 2015 belangeloos inzetten voor een ander, spontaan of reagerend op een oproep. Een aantal om trots op te zijn! “Het is mooi om te merken hoe het vrijwilligerswerk leeft onder de mensen, men wil graag iets doen voor een ander en op die manier zijn talent inzetten” aldus Monique Hoekstra, die werkzaam is bij de Vrijwilligerscentrale. “We hebben echt gemerkt dat het aantal aanmeldingen gegroeid is ten opzichte van vorige jaren. We zijn nu zelf ook weer op zoek naar een vrijwillger die wil komen helpen op de Vrijwilligerscentrale. Zo druk is het!”.

De KEaRN Vrijwilligerscentrale in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is onderdeel van welzijnsorganisatie KEaRN. De KEaRN Vrijwilligerscentrale gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de mens. Maatwerk leveren en het bevorderen van het vrijwilligerswerk in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn speerpunten van de centrale. Met ingang van volgend jaar zal de Vrijwilligerscentrale zich samen met de Vrijwilligers Academie Fryslân nog meer gaan inzetten voor o.a. de scholing van vrijwilligers. Op de website van de KEaRN Vrijwilligerscentrale (www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl) kunnen zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties terecht voor informatie. Organisaties kunnen vacatures aanmelden en vrijwilligers kunnen zoeken in de database naar passend vrijwilligerswerk. Dus wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, zoekt u vrijwilligerswerk of heeft uw organisatie vrijwilligers nodig: neem eens een kijkje op de sitel Voor vragen kunt u een e-mail sturen of contact opnemen met de vrijwilligerscentrale: vwc@kearn.nl of bel 0511 - 46 78 08.