Bouwen aan Ambitie 5 en de Legostudio

BUITENPOST - Donderdagmiddag werd de nieuwe studio Bouwen aan Ambitie 5 geopend op het Nordwin College te Buitenpost. Vooraf aan de opening gaf mevrouw Annette Doornkamp een inleiding over de verbinding van technologie en Lego. Mevrouw Doornkamp is Projectleider Promotie Techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Het Nordwin College is erg trots dat zij als tweede school in Nederland een dergelijke studio heeft weten te realiseren. Onder andere door deze studio kunnen wij als school een waardevolle bijdrage leveren aan het Bouwen aan Ambitie 5. Dit is een project dat de focus legt op het opleiden voor de toekomst waarbij de vragen vanuit het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de 21e eeuw heel concreet worden gekoppeld aan de activiteiten van de leerlingen. Dit schooljaar nemen alle scholen in Achtkarspelen deel aan dit project, dit geldt zowel voor het basis-, het voortgezet als het beroepsonderwijs. Lego is onderdeel van dit project, waarbij de opdrachten en materiaal op het Nordwin College van een hoger niveau zijn dan in het primair onderwijs. Op deze manier wordt een mooie doorgaande leerlijn gerealiseerd. De leerlingen kunnen met Lego op een speelse en uitdagende manier kennismaken met de technologie van nu en in de toekomst o.a.: programmeren, robotica, hydraulica en pneumatiek. Het is de bedoeling dat de studio in de toekomst ook beschikbaar komt voor andere scholen en het bedrijfsleven. FOTO'S SAKE BEERSTRA