Veel belangstelling voor ontwerp HaadweiDamwâld tijdens inloopavond

DAMWALD -   Woensdagavond 9 december konden inwoners van Damwâld en andere belangstellenden het voorlopig ontwerp bekijken voor de herinrichting van de Haadwei in Damwâld. Ruim driehonderd belangstellenden kwamen langs in De Kruisweg in Damwâld.

Ontwerp Haadwei Damwâld De gemeente heeft samen met de klankbordgroep Kansen in Kernen (KiK) een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Haadwei in Damwâld gemaakt. In de klankbordgroep zijn onder andere dorpsbelangen, bewoners van de Haadwei en winkeliers vertegenwoordigd. Het project omvat de herinrichting van bijna twee kilometer weg en het winkelplein. Bijzondere punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en de ligging van de voorzieningen. Het wordt een mooie dorpsweg met een laanstructuur die voldoende maat heeft om de verkeerstromen af te wikkelen. Positieve reacties De inloopavond in De Kruisweg is bezocht door ca. 350 Damwâldsters. Door middel van korte presentaties, 3D animaties en bestudering van tekeningen hebben de bezoekers zich op de hoogte gesteld van de plannen. Er werd ook uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met vertegenwoordigers van de gemeente en de leden van de klankbordgroep in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken is gebleken dat de reacties over de plannen overwegend positief zijn. De gemeente zal nu op basis van deze ontwerpen een definitief ontwerp maken. De verwachting is dat de uitvoering van het plan volgend jaar na de zomervakantie start en in het najaar van 2017 wordt afgerond. Kansen in Kernen Nu het eerste deel van de Centrale As in gebruik is genomen, komt er veel minder doorgaand verkeer door het dorp. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp te vergroten. Om dit soort kansen te benutten is door provincie en gemeenten het project ‘Kansen in Kernen’ opgestart. Naast Damwâld zullen binnen dit project ook de kernen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden en De Falom worden heringericht. Voor meer informatie en het ontwerp kunt u terecht op www.dantumadiel.eu onder projecten/kansen in kernen/Damwâld